Facylitator Management 3.0

Jestem facylitatorem Management 3.0, które podąża za ideą myślenia systemowego, zgodnie z którą 95 procent wyników organizacji  to skutek działania całego systemu, a nie jednostki. Management 3.0  nie jest ramą ani metodą. To zbiór praktyk, opartych na ponadczasowych zasadach. Management 3.0 redefiniuje znane dotychczas definicje przywództwa i zarządzania. Wskazuje na …

Facylitator Job Craftingu

Idea Job Craftingu nie jest nowa, choć w Polsce stawia dopiero swoje pierwsze kroki, a ja podążam za tą „nowością”, jako Facylitator Job Craftingu. Zgodnie z definicją autorek tej koncepcji, Amy Wrześniewski oraz Emily Dutton, Job Crafting to samodzielnie przez pracowników przekształcanie pracy, które ma na celu dopasowanie pracy do …

Podcast – Archipelag Kompetencji

Współprowadzę certyfikujące szkolenia, uprawniające do pracy z wykorzystaniem Competence Game i dlatego o certyfikacji oraz samej pracy na CG opowiadam podczas tej krótkiej rozmowy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.  https://anchor.fm/competencegame/episodes/Certyfikacja-Competence-Game-e1cs215 Kompetencje należy mierzyć i oceniać po to, by ich rozwój mógł być przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim zgodny z założonymi celami …

Rozwój kompetencji menedżerów zespołów zwinnych

  „Potrzeba jest matką wynalazku”[1] jak mówi polskie przysłowie, bo właśnie z potrzeby, najbardziej odczuwanej w branży IT (Information Technology), zrodziła się idea zwinności – idea agile. Z potrzeby ewolucyjnego, szybkiego dostarczania oprogramowania klientowi w jakości, cenie i czasie precyzyjnie określonych na początku projektu. Praktykowane podejścia kaskadowe polegające na działaniu …

Master Level

Zapraszam na szkolenia certyfikujące z Competence Game – pierwszych na rynku, mierzących kompetencje, psychometrycznych gier strategicznych w formie online. Szkolenia te współprowadzę z Filipem Tomaszewskim, twórcą i praktykiem gier i symulacji biznesowych.  Poziom „Master Level” jest dla mnie motywujący, bo tworzy zupełnie nowe możliwości rozwojowe. Jestem bardzo zadowolona z tej  …

Power Time Session

Jako Coach ICC, mam przywilej uczestniczyć w wolontaryjnym programie dla personelu medycznego oraz ich rodzin. Power Time Session to sesje indywidualne, których celem jest:  Radzenie sobie w sytuacji stresu Odnalezienie się w sytuacji kryzysowej Zmiana perspektywy Zharmonizowanie swojej energii Poszerzanie świadomości Powrót do dobrostanu Tryb pracy Wszystkie sesje prowadzone są …

Platforma Great People Inside

Jako Akredytowany Partner tego wieloaspektowego narzędzia, prezentuję główne obszary jej zastosowania oraz główne korzyści dla firm wynikające z korzystania z tej  Platformy online, którą każda organizacja może dostosować do własnych potrzeb.   Platforma Great People Inside: Umożliwia firmom rekrutować najlepsze talenty i maksymalnie rozwijać ich potencjał Dostępnych jest 61 w …

Webinar o Delight Index™

Na zaproszenie firmy szkoleniowej VandO, poprowadziłam jeden z pierwszych moich webinarów na temat narzędzi HR.  Wspólnie z Martą Bober-Lal , która jest  Członkiem Zarządu VandO, rozmawiałyśmy na temat możliwości zastosowania narzędzia Delight Index™ oraz obszarów wykorzystania w organizacji wyników badania klimatu organizacyjnego, bo właśnie to bada Delight Index™

Webinar odpowiadał na pytania:

  • Czym jest Delight Index™ i na czym polega jego wyjątkowość.
  • Jak jest skonstruowane narzędzie i jak można dostosować je w pełni do potrzeb określonej organizacji.
  • Kiedy i do czego można wykorzystać Delight Index™

Klimat organizacyjny

Analiza i diagnoza sytuacji w firmie powinna być punktem wyjścia do podejmowania adekwatnych do rzeczywistej sytuacji działań. Nie zawsze procesy zmian w firmach poprzedzają rzetelne badania, a nawet jeśli w obszarze biznesu tak się dzieje, to zdecydowanie nie zawsze w obszarze zarządzania ludźmi czy HR. W każdych okolicznościach warto poddać …

Assessment/Development on-line

Jestem certyfikowanym Partnerem Archipelago Competence Game – skutecznego i jedynego na rynku narzędzia do badania kompetencji poprzez gry on-line. Dzięki nowatorskiej metodzie, opartej na wieloletnich badaniach, z rozgrywki generowane są spersonalizowane raporty kompetencji, niezastąpione w opartych na rzetelnych danych procesach rekrutacyjnych, coachingowych czy rozwojowych. W Archipelago Competence Game wysyłasz uczestników do …

Biuletyn Obsługi Klienta

Dzięki uprzejmości Wydawców CX-BOK, mogłam zagościć na łamach Biuletynu Obsługi Klienta jako autor tekstu pt. „Gra o lepszą edukację i skuteczność w biznesie”, dotyczącego wykorzystania nowoczesnych technologii IT w edukacji osób dorosłych. Zapraszam do zapoznania się z tekstem, wszystkich, których interesują odpowiedzi na pytania postawione w niżej cytowanym wstępie tekstu. W …

Branżowe Symulacje Biznesowe oraz Symulacje Zarządzania Projektami

Realizacja zajęć z wykorzystaniem niezwykle angażującego i nawiązującego do realnych warunków funkcjonowania każdego przedsiębiorcy narzędzia, które daje uczestnikom warsztatów możliwość mierzenia się z rzeczywistymi problemami w nierzeczywistym świecie, to niezwykle ciekawa przygoda dydaktyczna. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenie zajęć z wykorzystaniem symulacji, mam też prawa do dystrybucji narzędzia. Dlatego wszystkich zainteresowanych nie …

Kontynuacja współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

To już szósty rok mojej współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w charakterze osoby prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych. Tak jak podkreślałam przy wpisie, gdy zaczynałam współpracę z ALK, tak samo podkreślam obecnie, że traktuję to jako nobilitujące wyróżnienie na mojej drodze edukatora, trenera, wykładowcy, konsultanta,  a przede wszystkim praktyka, który …

Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej

Wystandaryzowane narzędzie psychometryczne, z polskimi normami, obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności to właśnie Kwestionariusz osobowości Insightful Profiler™ (iP121). Kwestionariusz służy do wszechstronnego i kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej osób na wszystkich poziomach stanowisk. Narzędzie pozwala empirycznie odwzorować profil wyróżniającego się w firmie menedżera lub specjalisty (tzw. „klonowanie ideału”), który można …

Symulacja hybrydowa „Raven13”

Posiadam licencję na wykorzystanie podczas procesów rozwojowych hybrydowej symulacji „Raven13”. Jestem certyfikowanym „Mistrzem Gry” i mam już spore doświadczenie w pracy z tym narzędziem. Dlatego z pełną odpowiedzialnością i ogromnym przekonaniem o wyjątkowości narzędzia, polecam naukę przez doświadczenie wykorzystując hybrydową symulację „Raven13”.  Symulacja „Raven 13” jest opowieścią o akcji ratunkowej …

Space4Living

To nowoczesny, lifestylowy portal stworzony przez grupę ekspertów z myślą o tych, którzy szukają rozwiązań mających ułatwić im funkcjonowanie w biznesie, spędzanie wolnego czasu, organizację przestrzeni domowej oraz dbanie o zdrowie i wygląd. Piszemy o tym, co definiuje i składa się na naszą przestrzeń: o pracy, technologiach, wizerunku, czasie wolnym, …

Akredytacja Institute of Leadership & Management (ILM)

Institute of Leadership & Management  (ILM) , (Instytut Przywództwa i Zarządzania),  to profesjonalna międzynarodowa organizacja, która skupia w swoich szeregach tysiące liderów, menedżerów i trenerów z całego świata wokół propagowania idei wielkiego, transformacyjnego przywództwa. To instytucja, która poprzez prowadzenie programów badań (nad wiedzą, umiejętnościami, postawami, zachowaniami i wartościami, które umożliwiają liderom …