ILM72 – narzędzie pomiaru kompetencji menedżerskich

Integrated Leadership Measure czyli ILM72 – pierwsze normatywne narzędzie do pomiaru kompetencji menedżerskich. To przejrzyste narzędzie diagnostyczne wspierające procesy rozwojowe menedżerów.  Narzędzie powstało na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM (The Institute of Leadership and Managment), Jestem akredytowanym trenerem prowadzącym szkolenia certyfikowane przez ILM, a jednocześnie certyfikowanym konsultantem narzędzia ILM72. ILM72 to …

Konferencja – Grywalizacja i gry symulacyjne

Grywalizacja i gry symulacyjne – jako narzędzia wspierania procesów edukacyjnych i szkoleniowych Już 15 czerwca odbędzie się konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotycząca zastosowania gier i symulacji w edukacji przede wszystkim młodzieży. Wiemy już, że taka forma edukacji doskonale sprawdza się też w …

Konsultant Kryzysowy™

Kryzys psychologiczny jest specyficzną reakcją na sytuacje, które zdarzają się w naszym życiu. Nie jest chorobą ani patologią, nie jest też zaburzeniem psychicznym, lecz wymaga interwencji i pomocy, tak samo nagłej jak nagle występuje i mowa tutaj o kryzysach ostrych. Osoby w kryzysach chronicznych tym bardziej wymagają wsparcia. W każdym …

Reiss Motivation Profile®

Reiss Motivation Profile® to opracowana przez psychologa prof. Stevena Reissa  naukowo zweryfikowana metoda badania motywacji wewnętrznej człowieka. RMP® identyfikuje unikalny dla każdego profil motywacji, wskazuje zestaw natężenia aż 16 różnych  motywatorów. Liczba potencjalnych kombinacji motywatorów RMP® wynosi ponad miliard! Dzięki RMP® dowiadujemy się jakie potrzeby najbardziej nas motywują oraz podpowiada jak …

Extended DISC®

Jako certyfikowany Partner rozwiązania Extended DISC®, zapraszam do współpracy z wykorzystaniem tego modelu/narzędzia.  Modelu/narzędzia, które bazuje na potencjale i mocnych stronach zarówno osób indywidualnych, jak i całych zespołów. Wynik pracy z nim, mogą wykorzystywać zarówno osoby w roli menedżera jak i w  roli członka zespołu. Mogą na nim pracować zarówno …

MTQPlus – narzędzie do pomiaru odporności psychicznej

Kwestionariusz odporności psychicznej (MTQPlus) to składający się z 84 pytań kwestionariusz, obejmujący cztery obszary Odporności Psychicznej i mierzący różne elementy związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.(Clough & …

One Step Up

Współpraca z wszystkimi firmami i organizacjami, z którymi mam przyjemność współdziałać, jest dla mnie cenna i wyróżniająca. Jako freelencer mam przywilej wyboru i decydowania  o tym z kim jest mi „po drodze” w ramach moich wartości, podejścia do Klientów, potrzeby innowacyjności, elastyczności czy decyzyjności.  Jednak chcę zwrócić uwagę na jedną …

Facylitator Management 3.0

Jestem facylitatorem Management 3.0, które podąża za ideą myślenia systemowego, zgodnie z którą 95 procent wyników organizacji  to skutek działania całego systemu, a nie jednostki. Management 3.0  nie jest ramą ani metodą. To zbiór praktyk, opartych na ponadczasowych zasadach. Management 3.0 redefiniuje znane dotychczas definicje przywództwa i zarządzania. Wskazuje na …

Facylitator Job Craftingu

Idea Job Craftingu nie jest nowa, choć w Polsce stawia dopiero swoje pierwsze kroki, a ja podążam za tą „nowością”, jako Facylitator Job Craftingu. Zgodnie z definicją autorek tej koncepcji, Amy Wrześniewski oraz Emily Dutton, Job Crafting to samodzielnie przez pracowników przekształcanie pracy, które ma na celu dopasowanie pracy do …

Podcast – Archipelag Kompetencji

Współprowadzę certyfikujące szkolenia, uprawniające do pracy z wykorzystaniem Competence Game i dlatego o certyfikacji oraz samej pracy na CG opowiadam podczas tej krótkiej rozmowy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.  https://anchor.fm/competencegame/episodes/Certyfikacja-Competence-Game-e1cs215 Kompetencje należy mierzyć i oceniać po to, by ich rozwój mógł być przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim zgodny z założonymi celami …

Rozwój kompetencji menedżerów zespołów zwinnych

  „Potrzeba jest matką wynalazku”[1] jak mówi polskie przysłowie, bo właśnie z potrzeby, najbardziej odczuwanej w branży IT (Information Technology), zrodziła się idea zwinności – idea agile. Z potrzeby ewolucyjnego, szybkiego dostarczania oprogramowania klientowi w jakości, cenie i czasie precyzyjnie określonych na początku projektu. Praktykowane podejścia kaskadowe polegające na działaniu …

Master Level

Zapraszam na szkolenia certyfikujące z Competence Game – pierwszych na rynku, mierzących kompetencje, psychometrycznych gier strategicznych w formie online. Szkolenia te współprowadzę z Filipem Tomaszewskim, twórcą i praktykiem gier i symulacji biznesowych.  Poziom „Master Level” jest dla mnie motywujący, bo tworzy zupełnie nowe możliwości rozwojowe. Jestem bardzo zadowolona z tej  …

Power Time Session

Jako Coach ICC, mam przywilej uczestniczyć w wolontaryjnym programie dla personelu medycznego oraz ich rodzin. Power Time Session to sesje indywidualne, których celem jest:  Radzenie sobie w sytuacji stresu Odnalezienie się w sytuacji kryzysowej Zmiana perspektywy Zharmonizowanie swojej energii Poszerzanie świadomości Powrót do dobrostanu Tryb pracy Wszystkie sesje prowadzone są …

Platforma Great People Inside

Jako Akredytowany Partner tego wieloaspektowego narzędzia, prezentuję główne obszary jej zastosowania oraz główne korzyści dla firm wynikające z korzystania z tej  Platformy online, którą każda organizacja może dostosować do własnych potrzeb.   Platforma Great People Inside: Umożliwia firmom rekrutować najlepsze talenty i maksymalnie rozwijać ich potencjał Dostępnych jest 61 w …

Webinar o Delight Index™

Na zaproszenie firmy szkoleniowej VandO, poprowadziłam jeden z pierwszych moich webinarów na temat narzędzi HR.  Wspólnie z Martą Bober-Lal , która jest  Członkiem Zarządu VandO, rozmawiałyśmy na temat możliwości zastosowania narzędzia Delight Index™ oraz obszarów wykorzystania w organizacji wyników badania klimatu organizacyjnego, bo właśnie to bada Delight Index™

Webinar odpowiadał na pytania:

  • Czym jest Delight Index™ i na czym polega jego wyjątkowość.
  • Jak jest skonstruowane narzędzie i jak można dostosować je w pełni do potrzeb określonej organizacji.
  • Kiedy i do czego można wykorzystać Delight Index™

Klimat organizacyjny

Analiza i diagnoza sytuacji w firmie powinna być punktem wyjścia do podejmowania adekwatnych do rzeczywistej sytuacji działań. Nie zawsze procesy zmian w firmach poprzedzają rzetelne badania, a nawet jeśli w obszarze biznesu tak się dzieje, to zdecydowanie nie zawsze w obszarze zarządzania ludźmi czy HR. W każdych okolicznościach warto poddać …

Assessment/Development on-line

Jestem certyfikowanym Partnerem Archipelago Competence Game – skutecznego i jedynego na rynku narzędzia do badania kompetencji poprzez gry on-line. Dzięki nowatorskiej metodzie, opartej na wieloletnich badaniach, z rozgrywki generowane są spersonalizowane raporty kompetencji, niezastąpione w opartych na rzetelnych danych procesach rekrutacyjnych, coachingowych czy rozwojowych. W Archipelago Competence Game wysyłasz uczestników do …

Biuletyn Obsługi Klienta

Dzięki uprzejmości Wydawców CX-BOK, mogłam zagościć na łamach Biuletynu Obsługi Klienta jako autor tekstu pt. „Gra o lepszą edukację i skuteczność w biznesie”, dotyczącego wykorzystania nowoczesnych technologii IT w edukacji osób dorosłych. Zapraszam do zapoznania się z tekstem, wszystkich, których interesują odpowiedzi na pytania postawione w niżej cytowanym wstępie tekstu. W …

Branżowe Symulacje Biznesowe oraz Symulacje Zarządzania Projektami

Realizacja zajęć z wykorzystaniem niezwykle angażującego i nawiązującego do realnych warunków funkcjonowania każdego przedsiębiorcy narzędzia, które daje uczestnikom warsztatów możliwość mierzenia się z rzeczywistymi problemami w nierzeczywistym świecie, to niezwykle ciekawa przygoda dydaktyczna. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenie zajęć z wykorzystaniem symulacji, mam też prawa do dystrybucji narzędzia. Dlatego wszystkich zainteresowanych nie …