Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej

Wystandaryzowane narzędzie psychometryczne, z polskimi normami, obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności to właśnie Kwestionariusz osobowości Insightful Profiler™ (iP121). Kwestionariusz służy do wszechstronnego i kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej osób na wszystkich poziomach stanowisk. Narzędzie pozwala empirycznie odwzorować profil wyróżniającego się

Napisano w nowości

Klub Wiedzy Harvard Business Review

Harvard Business Review to nie tylko amerykański dwumiesięcznik założony przez Harvard Business School w 1922 roku, to przede wszystkim strefa wiedzy. To jeden z najbardziej opiniotwórczych magazynów na świecie w zakresie strategii i praktyki zarządzania. Magazyn HBR to strefa wiedzy

Napisano w nowości

Symulacja hybrydowa „Raven13″

Posiadam licencję na wykorzystanie podczas procesów rozwojowych hybrydowej symulacji „Raven13″. Jestem certyfikowanym „Mistrzem Gry” i mam już spore doświadczenie w pracy z tym narzędziem. Dlatego z pełną odpowiedzialnością i ogromnym przekonaniem o wyjątkowości narzędzia, polecam naukę przez doświadczenie wykorzystując hybrydową

Napisano w nowości

Space4Living

To nowoczesny, lifestylowy portal stworzony przez grupę ekspertów z myślą o tych, którzy szukają rozwiązań mających ułatwić im funkcjonowanie w biznesie, spędzanie wolnego czasu, organizację przestrzeni domowej oraz dbanie o zdrowie i wygląd. Piszemy o tym, co definiuje i składa

Napisano w nowości

Akredytacja Institute of Leadership & Management (ILM)

Institute of Leadership & Management  (ILM) , (Instytut Przywództwa i Zarządzania),  to profesjonalna międzynarodowa organizacja, która skupia w swoich szeregach tysiące liderów, menedżerów i trenerów z całego świata wokół propagowania idei wielkiego, transformacyjnego przywództwa. To instytucja, która poprzez prowadzenie programów badań

Napisano w nowości

Change Management – certyfikat APMG

Ciągła zmiana wymaga ciągłego doskonalenia kompetencji i nieustannej nauki. Jest to moje przekonanie wynikające z doświadczeń z pracy dla różnych firm i organizacji. Jako konsultant i trener nieustannie towarzyszę tym podmiotom w procesie zmiany. Proces zmiany trzeba dobrze rozumieć, aby

Napisano w nowości

III Konferencja Psychologii Pozytywnej

Nauka o szczęściu i dobrym życiu, nauka o zdrowiu i istnieniu wolnym od niszczącego stresu, nauka o tym jak wywoływać pozytywne emocje oraz jak wzmacniać talenty i zalety człowieka, wreszcie nauka o tym, że dbanie o regularne przeżywanie pozytywnych emocji

Napisano w nowości

Agile Project Management – Certyfikat APMG

Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako samodzielne, certyfikowane podejście wspierane akredytacją APMG. Uzyskanie certyfikatu AgilePM z APMG, to formalne i obiektywne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności. Agile PM funkcjonuje jako podzbiór metodyki DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method).

Napisano w nowości

Facilitation Foundation – Certyfikat APMG

Uzyskanie certyfikatu APMG International w zakresie  Facilitation Foundation, to potwierdzenie moich kompetencji w obszarze prowadzenia spotkań, skuteczną  i coraz bardziej popularną nie tylko w świecie biznesu  metodą facylitacji. „Podstawowym założeniem facylitacji jest  pomoc grupom w znalezieniu ich własnych odpowiedzi na

Napisano w nowości

Akademia Konsultantów Zarządzania

Systemowe podejście do organizacji zakłada istnienie wewnątrz niej, wzajemnie powiązanych ze sobą części (podsystemów), technicznych i społecznych w taki sposób, że tworzą one określoną całość. Jednak przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku i jego egzystencja zależy od szeregu relacji i powiązań zewnętrznych,

Napisano w nowości

Certyfikat PRISM

Właśnie zdobyłam jeden z pierwszych w Polsce certyfikat Praktyka PRISM Brain Mapping. PRISM Brain Mapping to zaawansowane narzędzie on-line, oparte na neuronauce. Jego celem jest identyfikacja preferencji behawioralnych, przekładających się bezpośrednio na wyniki pracy oraz relacje osobiste. To narzędzie diagnostyczne mające

Napisano w nowości

System HR on-line

Polecam nowoczesne rozwiązanie HR dla firm, które chcą optymalnie wykorzystać kompetencje zatrudnionych pracowników z korzyścią dla przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Współpracując w charakterze konsultanta merytorycznego z firmą tworzącą i udostępniającą informatyczny system HR  e-GUIDE, polecam skorzystanie z niezwykle praktycznego i

Napisano w nowości

Polski Instytut Dyplomacji do likwidacji

Rzadko zdarzają się instytucje o tak wysokim poziomie kultury, szacunku do innych, a przy tym niezwykle merytoryczne i mające poczucie dobrego smaku. Piszę tutaj o Polskim Instytucie Dyplomacji, a tak naprawdę o Osobach, które tam pracowały przez ostatnie cztery lata funkcjonowania

Napisano w nowości

EduBis

Rekomenduję szkolenia i doradztwo realizowane przez firmę EduBis. Współpracujący z nią eksperci to ludzie z kilkunastoletnim stażem w pracy szkoleniowo doradczej, a przede wszystkim to doświadczeni praktycy w swoich dziedzinach. EduBis to nowa marka budowana na wieloletnim doświadczeniu. Zapraszam na

Napisano w nowości

Certyfikat AC/DC

Właśnie potwierdziłam stosowanie międzynarodowych standardów w realizacji procesów AC/DC certyfikatem „ Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre”. Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Standardów Ośrodków Oceny, co kilka lat aktualizuje dokument propagujący profesjonalne standardy przygotowania i realizacji AC/DC, oraz ustosunkowuje się do

Napisano w nowości

SmileUrbo

SmileUrbo to edukacyjna, niezwykle emocjonująca, interaktywna gra symulacyjna wspierana przez internetowy interface gry. To innowacyjne narzędzie rozwojowe, które poprzez doświadczenie uczy uczestników symulacji kooperacji i partycypacji. Pomaga w tworzeniu silnych społeczności i zespołów, które potrafią współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące

Napisano w nowości

Personel i Zarządzanie

Zapraszam do lektury mojego artykułu pt. „Z rozsądkiem i elastycznie, czyli strategia personalna w MŚP”, który ukazał się w marcowym numerze branżowego miesięcznika  „Personel i Zarządzanie”. Jako konsultant HR, dzielę się w nim moimi spostrzeżeniami praktyka. Z mojego doświadczenia wynika,

Napisano w nowości

Referencje – Zarządzanie Kompetencjami

Zarządzanie Kompetencjami w MŚP to jeden z projektów realizowany w 2015 roku, który pozwolił wielu przedsiębiorstwom stworzyć i wdrożyć narzędzia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, ale przede wszystkim zrozumieć ideę działań w tym kierunku. To sukcesy tych firm, ale też sukcesy

Napisano w nowości

Strategie personalne w MŚP

Według raportu PARP zrealizowanego w ramach projektu „Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach” zaledwie co piąte przedsiębiorstwo w Polsce posiada strategię personalną. Jednak raport dotyczy lat 2012-2013, a z moich doświadczeń wynika, że świadomość przedsiębiorców w ostatnim czasie bardzo się

Napisano w nowości

Ekspert w projekcie dla KPRM

Na przełomie miesięcy letnio jesiennych miałam okazję występować w roli eksperta w projekcie realizowanym przez KPRM, który dotyczył kształtowania postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich kontaktach z obywatelem. Do moich obowiązków, jako eksperta należało nadzorowanie prac przy tworzeniu materiałów szkoleniowych, zaopiniowanie

Napisano w nowości