Kryzys psychologiczny

Kryzys psychologiczny jest normalną reakcją na wydarzenia krytyczne, które zdarzają się w życiu każdego człowieka. Jest reakcją na wydarzenie krytyczne, które z subiektywnego punktu widzenia konkretnej osoby przerasta jej możliwości poradzenia sobie z nim. Bo to właśnie ta subiektywna ocena wydarzenia, a nie ono samo, jako coś obiektywnego, przesądza o …

„Kultura niedostatku”

Zagraża jak globalne ocieplenie, osacza jak smog, niepostrzeżenie wnika w nasze postawy, wypacza wartości i niszczy relacje. Czy naprawdę „wynikający z poczucia wstydu lęk przed własną przeciętnością” może doprowadzać do megalomanii, braku empatii i egoizmu? Czy nieustanna potrzeba wzbudzania podziwu u innych wynika z poczucia niskiej wartości, braku odwagi i …

Żądza pieniądza

„Pieniądze są dobrym sługą, lecz złym panem”  jak powiedział Francis Bacon i coś w tym jest, mimo, że pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Z punktu widzenia ekonomii, to po prostu ogólnie przyjęty środek wymiany. Ten oczywisty aspekt ekonomiczny pieniędzy jest zaledwie kanwą dla często niezwykle …

Odkrycia „Laboratorium miłości”

Być może poznanie naukowego, opartego na badaniach wyjaśnienia przyczyn rozpadów związków małżeńskich, będzie w stanie uchronić wiele par przed rozstaniem. Family Research Lab, popularnie zwane „Laboratorium miłości” założone w 1989 roku, stało się miejscem  trwających 14 lat naukowych obserwacji zachowań około 650 par małżeńskich w codziennym życiu.  Inicjatorem powstania „Laboratorium …

Koherentni żyją zdrowiej

Koherentni nie tylko żyją zdrowiej, ale też dłużej i szczęśliwiej, mają poczucie wpływu na własne życie, doświadczają lepszego rozumienia świata i przede wszystkim mają większą odporność na stres. Koherentni, to inaczej ludzie wewnętrznie spójni z tendencją do zachowań prozdrowotnych posiadający zdolności rozumienia występujących w świecie wydarzeń. Ludzie z przekonaniem o …

Nauka bliskości

„Czego się Jaś nauczy, tak Jan będzie postępował”, trawestując to popularne przysłownie, chcę wskazać na koncepcję przywiązania zaproponowaną przez brytyjskiego psychiatrę i psychoanalityka Johna Bolwby’ego, wg której, to rodzice, najwcześniejsi opiekunowie dziecka odgrywają  kluczową rolę w tym  czy i jak budujemy bliskość z innymi. Bliskość, która ma fundamentalne znaczenie dla …

Bariery w komunikacji – dlaczego mamy trudności w porozumiewaniu się

Czy jestem wiarygodnym dla odbiorcy komunikatu nadawcą? Czy umiem się odnieść do emocji lub wartości odbiorcy komunikatu i je szanuję? Wreszcie czy to co mówię jest logiczne i zrozumiałe dla kogoś z kim rozmawiam? Jeśli na każde z tych pytań odpowiadamy sobie bez wahania – TAK – to teoretycznie nie …

Konflikt jako sytuacja społeczna

Konflikt przez powszechność swojego występowania na przestrzeni całego okresu istnienia ludzkości stał się przedmiotem rozważań wielu myślicieli, dlatego definiowany jest odkąd tylko zaczęto formułować jakiekolwiek teorie i myśli, nazwijmy to naukowe. Zatem spotykamy je u Platona, Arystotelesa, Heraklita, w księgach Ojców Kościoła, a takie nauki jak socjologia, psychologia, politologia czy …

Jakie funkcje w poznaniu pełni język

Wydawać by się mogło, że rozpoczynający te rozważania poniższy cytat,  spina w sobie kluczowe funkcje, jakie pełni język w życiu wewnętrznym i funkcjonowaniu społecznym człowieka. Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku Ezop1 Ignorancją byłoby jednak zamknąć tak szeroki i zajmujący …

Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna

Czy komunikacja to tylko wymiana informacji, a może określenie poziomu relacji, bliskości i więzi? Zadając sobie podobne pytania, a jednocześnie wnikliwie obserwując i analizując międzyludzkie procesy komunikacyjne, niemiecki profesor Friedman Schulz von Thun – psycholog, ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, doświadczony trener grup szkoleniowych, zaprezentował po raz pierwszy …

Tożsamość w relacjach

Jeśli nie zakładamy robienia kariery eremity, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo nasz sposób funkcjonowania społecznego determinuje zachowanie innych w stosunku do nas. W przeprowadzonym w roku 1968 eksperymencie, Robert Rosenthal i Lenore Jacobson udowodnili, że na to jaki obraz siebie budujemy we własnych oczach, mają wpływ nasze …