Facylitator Management 3.0

Jestem facylitatorem Management 3.0, które podąża za ideą myślenia systemowego, zgodnie z którą 95 procent wyników organizacji  to skutek działania całego systemu, a nie jednostki. Management 3.0  nie jest ramą ani metodą. To zbiór praktyk, opartych na ponadczasowych zasadach.

Management 3.0 redefiniuje znane dotychczas definicje przywództwa i zarządzania. Wskazuje na odpowiedzialność grupową i zarządzanie systemem, a nie ludźmi. 

Chodzi o wspólną pracę po to, aby znaleźć najbardziej efektywny sposób, by firma mogła osiągnąć swoje cele przy jednoczesnym zachowaniu zadowolenia pracowników jako priorytetu.

Management 3.0 to globalna rewolucja w zarządzaniu, która skupia tysiące kierowników projektów, menedżerów średniego szczebla, dyrektorów generalnych i przedsiębiorców, wspólnie opracowujących rozwiązania, korzystających z różnych narzędzi, aby zachęcić pracowników do zbierania opinii i współpracy w zespole.

Mój profil facylitatora Management 3.0 znajduje się na oficjalnej stronie Management 3.0 pod tym linkiem: https://management30.com/facilitators/about/?trainer=4993 w

Wkrótce pojawią się tam też terminy warsztatów realizowanych przeze mnie – zapraszam serdecznie do zapisów!

 

Martie, sześciooki Potwór Zarządzania, symbolizuje sześć poglądów organizacyjnych, które są omawiane podczas Warsztatów Management 3.0.

Każdy warsztat podstawowy obejmuje sześć poglądów na organizacje oraz podstawy  zarządzania i przywództwa, a także  kompleksowego myślenia .

  1. Energize People :  Motywacja i Zaangażowanie
  2. Empower Teams : Delegowanie i upodmiotowienie
  3. Wyrównaj ograniczenia : wartości i kultura
  4. Rozwijanie kompetencji : nauka i kompetencje
  5. Rozwijaj strukturę : skalowanie struktury organizacyjnej
  6. Popraw wszystko : zarządzanie zmianą

Warsztaty Management 3.0 Foundation obejmują teoretyczne i praktyczne podejście do zwinnego zarządzania, z silnym naciskiem na narzędzia, z których można korzystać bezpośrednio po uczestnictwie w warsztacie .

 

 

 

Martie bardziej szczegółowo:

1. Motywuj ludzi – odkrywaj motywatory, rozmawiaj o tym i działaj, rozwijaj zespoły aktywne, kreatywne i zmotywowane. Takie, którym chce się chcieć.
2. Umocowuj zespoły– pozwól ludziom na pracę w poczuciu odpowiedzialność, umożliwiaj samodzielnie podejmowanie decyzji (Empowerment). Szanuj wartośći i buduj zaufanie.
3. Definiuj ograniczenia– zbuduj ramy, wskaż cele, podkreślaj, że celem jest jedna bramka. Dlatego wyznaczaj cele i nadawaj kierunek rozwoju.
4. Rozwijaj kompetencje– poszczególne osoby w zespole, jak też całe zespoły muszą nie tylko chcieć, ale też potrafić! Wspieraj rozwój kompetencji w sposób adekwatny do potrzeb. Ważna jest konstruktywna Informacja zwrotna.
5. Rozbudowuj strukturę – samoorganizacja to nie samowolka, buduj zespoły jako system. Co robić, by budować skuteczne zespoły? Jakie działania mogą ułatwiać komunikację?
6. Ulepszaj wszystko–  zmiana jest stałą, ludzie, zespoły i organizacje muszą ciągle zmieniać się na lepsze. Obserwuj, wyciągaj wnioski, zmieniaj. Pozwalaj na eksperymenty na popełnianie błędów i pilnuj, żeby były nauką na przyszłość. Nie bój się zmian, wspieraj w zmianach, i idźcie razem do przodu- coraz bardziej zwinnie!