o mnie

bjBożena Janowska, MBA

Trener biznesu, psycholog facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Jako trener i konsultant pracuję od 2001 roku, specjalizując się w obszarach związanych z psychologią organizacji, zarządzaniem, HR i rozwojem osobistym, zrealizowałam dotąd kilkadziesiąt tysięcy godzin szkoleń i konsultacji.

Ponadto, jako konsultant HR, prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych w przedsiębiorstwach. Dotyczy to między innymi wdrażania systemu zarządzania w oparciu o kompetencje, budowania systemów motywacyjnych, systemów ocen pracowniczych, systemów szkoleń itp. Ponadto prowadzi procesy badania satysfakcji pracowników, badania kultury i klimatu organizacyjnego, Assessment i Development Center. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC. 

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii zarządzania i psychologii organizacji – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator™ narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Konsultant  Extended DISC®, modelu, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi. 

Master Reiss Motivation Profile® naukowo zweryfikowanej metody badania motywacji wewnętrznej człowieka. RMP® identyfikuje unikalny dla każdego profil motywacji, wskazuje zestaw natężenia aż 16 różnych  motywatorów.

Konsultant Kryzysowy™ udzielający wsparcia w przypadku ostrych kryzysów psychologicznych.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.