o mnie

bjBożena Janowska MBA

Trener biznesu, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Jako trener pracuję od 2001 roku, specjalizując się w obszarach związanych z psychologią organizacji, zarządzaniem, HR i rozwojem osobistym, zrealizowałam dotąd wiele tysięcy godzin szkoleniowych.

Ponadto, jako konsultant HR, prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych w przedsiębiorstwach. Dotyczy to między innymi wdrażania systemu zarządzania w oparciu o kompetencje, budowania systemów motywacyjnych, systemów ocen pracowniczych, systemów szkoleń itp. Ponadto prowadzi procesy badania satysfakcji pracowników, badania kultury i klimatu organizacyjnego, assessment i development center. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.  Konsultant Competence Game pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych..

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii organizacji, ogólnej i społecznej – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.