o mnie

bjBożena Janowska, MBA

Trener, psycholog, facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Przez niemal 20 lat pracy zawodowej jako trener i konsultant, zrealizowałam ponad 4 000 dni szkoleniowych oraz ponad 15 000 godzin analiz strategicznych, doradztwa i coachingu menedżerskiego. Przygotowałam do roli menedżera lub w tej roli wspierałam dotąd ponad 5 000 Osób. W ramach pracy z Klientami wykorzystuje innowacyjne narzędzia zgodne z zasadą „learning by doing” co istotnie wpływa na maksymalizowanie efektów projektów rozwojowych.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i przywództwem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR) w ramach strategii biznesowych, oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Ponadto wspiera firmy w kreowaniu kultury organizacyjnej otwartej na innowacje, zarządzanie zmianą, budowanie zaufania i nieustający rozwój jako organizacji uczącej się.

 • Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej,
 • Absolwentka Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem,
 • Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC. 

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii zarządzania i psychologii organizacji – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

 • Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.
 • Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego.
 • Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz
 • Konsultant Competence Navigator™ narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.
 • Konsultant  Extended DISC®, modelu, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi. 
 • Master Reiss Motivation Profile® naukowo zweryfikowanej metody badania motywacji wewnętrznej człowieka. RMP® identyfikuje unikalny dla każdego profil motywacji, wskazuje zestaw natężenia aż 16 różnych  motywatorów.
 • Konsultant ILM72 (Integrated Leadership Measure) – pierwszego normatywnego narzędzia do pomiaru kompetencji menedżerskich.
 • Konsultant MTQPlus – narzędzie do rozszerzonego badania odporności psychicznej
 • Konsultant Kryzysowy™ udzielający wsparcia w przypadku ostrych kryzysów psychologicznych.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.