ILM72 – narzędzie pomiaru kompetencji menedżerskich

Integrated Leadership Measure czyli ILM72 – pierwsze normatywne narzędzie do pomiaru kompetencji menedżerskich. To przejrzyste narzędzie diagnostyczne wspierające procesy rozwojowe menedżerów. 

Narzędzie powstało na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM (The Institute of Leadership and Managment),

Jestem akredytowanym trenerem prowadzącym szkolenia certyfikowane przez ILM, a jednocześnie certyfikowanym konsultantem narzędzia ILM72.

ILM72 to narzędzie psychometryczne i test normatywny, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów.

Skale szczegółowe ILM72 – wskazują na preferowany styl przywództwa

 1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na Ludzi – to skala Motywacji, wskazująca na przekonania menedżera dotyczące motywowania ludzi.
 2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala Angażowania (Engagement) – wskazuje na to jak menedżer włącza ludzi w działanie.
 3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany  – to miara Kontroli, wskazuje na to jak menedżer widzi zakres swojego bezpośredniego wpływu. 
 4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – wskazuje na to w jaki sposób menedżer Dostrzega pracę (Recognition).
 5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to skala Orientacji na cele i wskazuje w jakim stopniu menedżer jest nastawiony na osiąganie wyników.
 6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala wskazująca na potrzebę Struktury w działaniu menedżera.

Skale ogólne ILM72 – wskazują na główne kompetencje przywódcze

 1. Koncentracja na rezultatach – to skala wynikowa, opisuje determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers). To od tej kompetencji przywódczej w znacznym stopniu jest uzależniona satysfakcja przywódcy i jego zwolenników.
 2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na kompetencje wzmacniania ludzi ich zdolności, pewności i zaangażowania, to skala wskazująca na ile lider umożliwia osiągnięcie sukcesu i poczucie spełnienia w działaniu ludziom, którym przewodzi.
 3. Koncentracja na pracy zespołowej – wskazuje na ile lider niweluje silosy i podkreśla oraz wzmacnia pracę zespołową i między zespołami. Określa poziom wiedzy i wsparcia jaki przywódca udziela w rozijaniu kultury współpracy wewnątrz zespołów i pomiędzy zespołami w organizacji. 

Rodzaje raportów ILM72 – przykładowe raporty ILM72

 • Coachingowy ILM72
 • Oceniający ILM72 (raport assessmentowy)
 • Rozwojowy ILM72
 • Grupowy ILM72 (raport organizacyjny)
 • Postępów ILM72

Narzędzie wykorzystywane jest na całym świecie i tłumaczone na 26 języków.

Wszystkich zainteresowanych zbadaniem kompetencji menedżerskich z wykorzystaniem narzędzia ILM72 – zapraszam do kontaktu.