Kryzys psychologiczny

Kryzys psychologiczny jest normalną reakcją na wydarzenia krytyczne, które zdarzają się w życiu każdego człowieka. Jest reakcją na wydarzenie krytyczne, które z subiektywnego punktu widzenia konkretnej osoby przerasta jej możliwości poradzenia sobie z nim. Bo to właśnie ta subiektywna ocena wydarzenia, a nie ono samo, jako coś obiektywnego, przesądza o …

Rozwój kompetencji menedżerów zespołów zwinnych

  „Potrzeba jest matką wynalazku”[1] jak mówi polskie przysłowie, bo właśnie z potrzeby, najbardziej odczuwanej w branży IT (Information Technology), zrodziła się idea zwinności – idea agile. Z potrzeby ewolucyjnego, szybkiego dostarczania oprogramowania klientowi w jakości, cenie i czasie precyzyjnie określonych na początku projektu. Praktykowane podejścia kaskadowe polegające na działaniu …

„Kultura niedostatku”

Zagraża jak globalne ocieplenie, osacza jak smog, niepostrzeżenie wnika w nasze postawy, wypacza wartości i niszczy relacje. Czy naprawdę „wynikający z poczucia wstydu lęk przed własną przeciętnością” może doprowadzać do megalomanii, braku empatii i egoizmu? Czy nieustanna potrzeba wzbudzania podziwu u innych wynika z poczucia niskiej wartości, braku odwagi i …

Żądza pieniądza

„Pieniądze są dobrym sługą, lecz złym panem”  jak powiedział Francis Bacon i coś w tym jest, mimo, że pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Z punktu widzenia ekonomii, to po prostu ogólnie przyjęty środek wymiany. Ten oczywisty aspekt ekonomiczny pieniędzy jest zaledwie kanwą dla często niezwykle …

Odkrycia „Laboratorium miłości”

Być może poznanie naukowego, opartego na badaniach wyjaśnienia przyczyn rozpadów związków małżeńskich, będzie w stanie uchronić wiele par przed rozstaniem. Family Research Lab, popularnie zwane „Laboratorium miłości” założone w 1989 roku, stało się miejscem  trwających 14 lat naukowych obserwacji zachowań około 650 par małżeńskich w codziennym życiu.  Inicjatorem powstania „Laboratorium …

Koherentni żyją zdrowiej

Koherentni nie tylko żyją zdrowiej, ale też dłużej i szczęśliwiej, mają poczucie wpływu na własne życie, doświadczają lepszego rozumienia świata i przede wszystkim mają większą odporność na stres. Koherentni, to inaczej ludzie wewnętrznie spójni z tendencją do zachowań prozdrowotnych posiadający zdolności rozumienia występujących w świecie wydarzeń. Ludzie z przekonaniem o …

Nauka bliskości

„Czego się Jaś nauczy, tak Jan będzie postępował”, trawestując to popularne przysłownie, chcę wskazać na koncepcję przywiązania zaproponowaną przez brytyjskiego psychiatrę i psychoanalityka Johna Bolwby’ego, wg której, to rodzice, najwcześniejsi opiekunowie dziecka odgrywają  kluczową rolę w tym  czy i jak budujemy bliskość z innymi. Bliskość, która ma fundamentalne znaczenie dla …

Bariery w komunikacji – dlaczego mamy trudności w porozumiewaniu się

Czy jestem wiarygodnym dla odbiorcy komunikatu nadawcą? Czy umiem się odnieść do emocji lub wartości odbiorcy komunikatu i je szanuję? Wreszcie czy to co mówię jest logiczne i zrozumiałe dla kogoś z kim rozmawiam? Jeśli na każde z tych pytań odpowiadamy sobie bez wahania – TAK – to teoretycznie nie …

Dlaczego warto inwestować w podniesienie własnych kwalifikacji?

Znana idea Złotego Kręgu (Golden Circle), prezentowana przez Simona Sineka, zakłada, że punktem wyjścia dla wszelkiej skuteczności jest właściwa odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Dlaczego warto inwestować w podniesienie własnych kwalifikacji? To dobrze postawione pytanie, natomiast skuteczność w tym działaniu będzie zależała od tego……. Pełna treść tekstu znajduje się tutaj: https://www.space4living.pl/dlaczego-warto-inwestowac-w-podniesienie-wlasnych-kwalifikacji/

Idealna praca

Czy wiesz, jaka praca jest dla ciebie idealna? Czy to, na czym zarabiasz pieniądze sprawia ci przyjemność? Czy masz świadomość własnych kompetencji? Czy wiesz, co może zadecydować o twoim sukcesie na rynku pracy? Czy uważasz, że twój obecny lub wymarzony zawód jest lub będzie dla ciebie optymalny? Nie dla wszystkich …

Kariera bez granic

Budowanie własnej wartości rynkowej niezależnej od struktur organizacji, w której się pracuje, posiadanie indywidualnej tożsamości profesjonalisty, budowanie własnego, przenośnego know how oraz tworzenie i pozostawanie w zewnętrznej sieci kontaktów, to działania warunkujące funkcjonowanie na rynku pracy wg modelu kariery bez granic. W Polsce odkrywamy to zjawisko od kilkunastu lat, jako …

Menadżer coachee

Świadomość osobistych strategii sukcesu i umiejętność ich wykorzystywania jest kluczową kompetencją osób z powodzeniem budujących własne kariery i choć kariera nie zawsze musi się łączyć z pionowym awansem, to w przypadku stanowisk menadżerskich nie da się tego uniknąć. Osiąganie sukcesów w karierze menadżera wiąże się z posiadaniem szeregu umiejętności i …

Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej

Poszukiwanie w Europie innowacyjnej i bezpiecznej formy współpracy politycznej pomiędzy krajami kontynentu po zakończeniu II wojny światowej, zaowocowało podpisaniem w 1951 roku Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, którego ideę rok wcześniej wygłosił francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. To wydarzenie, które weszło w życie w 1952 roku, stało …