Różnorodność w zatrudnieniu

Pisząc o różnorodności w zatrudnieniu oraz korzyściach z tego wynikających, mam na myśli na tę chwilę głównie dwie kwestie. Po pierwsze utrzymanie na rynku pracy jak najdłużej osób w wieku przedemerytalnym. Jednym z założeń Strategii Lizbońskiej przyjętej w 2000 r.

Napisano w zarządzanie