zarządzanie

kwadratKultura organizacyjna, styl zarządzania, polityka firmy w zakresie relacji z klientami, dbanie lub nie o potencjał pracowniczy, poziom relacji wewnątrz organizacji, etapy rozwoju firmy, kryzysy, przez które przechodzi, zależności i podległości, a w tym ostre lub rozmyte granice i wiele, wiele innych czynników składa się na poziom osiąganych przez firmę efektów.

Wszystko to tworzy system, jakim jest każda organizacja. Systemowe podejście w doradztwie z zakresu zarządzania, które proponujemy, ma na celu wskazanie obszarów, które mogą negatywnie wpływać na całość jak również wskazanie optymalnego rozwiązania, a w przypadku wielu z nich pomoc we wdrożeniu.

Działania podejmowane podczas usługi obejmują następujące etapy:

  • Analiza i diagnoza stanu zarządzania w firmie;
  • Przygotowanie i zaprezentowanie raportu;
  • Rekomendacje działań w kierunku zmiany;
  • Zaplanowanie kolejnych kroków w zmianie;
  • Monitoring wdrożeń;
  • Ocena skuteczności działań i ewentualna korekta.

Klient nie musi korzystać ze wsparcia konsultanta na wszystkich etapach procesu. Jednak w każdym przypadku wymagana jest analiza stanu zarządzania i przygotowanie raportu po analizie obejmującego między innymi rekomendacje do zmian i rozwoju.