Kompetencje przedsiębiorcze

W latach 2017-2020 miałam przyjemność realizować projekt rozwijający kompetencje przedsiębiorcze  Studentów Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Kilkaset osób (ponad 800), w małych grupach (max 12 osobowych), uczestniczyło w warsztatach rozwijających kompetencje przedsiębiorcze. Każdy warsztat trwał 40 godzin dydaktycznych i był w 90% praktyczną pracą na symulacjach, modelach biznesowych, studiach …

Spółdzielczość socjalna

W okresie od 31.12.2013 do 30.11.2015 na terenie całej Polski, a konkretnie na terenie 200 powiatów zrealizowany został projekt pod tytułem „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji”. Długi, a przez to mało czytelny tytuł skrócony został …

Program rozwoju bibliotek

Rola bibliotek jako sennych, zadumanych i czasem zakurzonych „świątyń” książek, gdzie należało zachowywać się z nabożnym spokojem zgłębiając arkana  wiedzy w mrocznej czytelni, dawno już minęła. Obecnie od bibliotek oczekuje się pełnienia roli dynamicznych, nowoczesnych centrów kultury –  ośrodków gdzie można zdobyć najbardziej aktualną wiedzę, gdzie można sięgnąć po interesujące …

Kreatywność w pracy i w zarządzaniu

Kreatywności można się nauczyć i z tego słusznego założenia wyszedł Dyrektor jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce w 2010 roku organizując cykl szkoleń z tego zakresu dla pracowników różnych szczebli WUP i PUP. W tym projekcie realizowałam samodzielnie lub we współpracy kolejne etapy procesu, zaczynając od badania potrzeb szkoleniowych na …

Wdrażanie strategii personalnych – konsultacje HR

Lata 2010-2013, to tysiące godzin, które spędziłam w MiŚP na terenie całej Polski, projektując i wdrażając strategie personalne w kontekście strategii biznesowych tych organizacji. Pracowałam tutaj przede wszystkim w charakterze konsultanta HR. Procesy, które realizowałam obejmowały bardzo wiele działań, wymienię tylko niektóre z nich: badanie satysfakcji pracowników, sporządzanie opisów stanowisk, …

Kobiety menadżerki

W latach 2012-2013 miałam przyjemność, jako trener i coach, realizować projekt rozwojowy „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, skierowany do kobiet pracujących na stanowiskach menadżerskich, od strategicznych przez liniowe do operacyjnych, w województwie łódzkim. To dziesiątki dni i kilkaset godzin mojej pracy w charakterze trenera i kolejne godziny pracy w …

Kobiety Kaukazu we współczesnym świecie i biznesie

Azerbejdżan Podróż do Azerbejdżanu i udział w realizacji tego projektu właśnie w tym kraju traktuję, jako niezwykłe wydarzenie w życiu zwykłego trenera i choć wskazuję tutaj na rolę trenera, to było to też dla mnie wyjątkowe doświadczenie osobiste. Projekt z ramienia Fundacji Centrum Promocji Kobiet realizowany był w 2012 roku …

Ekonomia społeczna w województwie mazowieckim

To ponad 200 godzin mojej pracy w 2011 roku w charakterze trenera i doradcy zawodnego w projekcie skierowanym do członków podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Projekt obejmował zajęcia z zakresu prawa, księgowości, marketingu, sprzedaży, negocjacji i szeroko ujętych kompetencji społecznych oraz indywidualnych sesji doradztwa zawodowego. Ja realizowałam w ramach …