obszary szkoleń

Poniżej obszary i tylko przykładowe tematy dotąd realizowanych szkoleń:

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • Budowanie relacji i współdziałanie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Trening asertywności
 • Efektywna komunikacja
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Inteligencja emocjonalna

 

MENEDŻERSKIE

 • Zarządzanie zespołem
 • Budowanie zespołów
 • Praca zespołowa a komunikacja w zespole
 • Coaching menadżerski
 • Organizacja czasu w zespole
 • Motywowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Początki na stanowisku szefa – pierwsze kroki w roli menadżera
 • Rozwijanie umiejętności menedżerskich
 • Efektywna komunikacja w firmie
 • Organizacja i prowadzenie spotkań
 • Rozmowy oceniające i informacja zwrotna
 • Przywództwo
 • Analiza Transakcyjna dla menadżerów

HR

 • Systemy ocen pracowniczych
 • Rozmowy rozwojowe i oceniające
 • Zarządzanie w oparciu o kompetencje
 • Zarządzanie wiekiem

 

INNE

 • Train of training – umiejętności i techniki trenerskie
 • Szkolenia dla trenerów programu „Spadochron”
 • Umiejętności psychospołeczne dla osób bezrobotnych
 • Doradztwo zawodowe
 • Obsługa klienta
 • Techniki sprzedaży