obszary szkoleń

Poniżej obszary i tylko przykładowe tematy dotąd realizowanych szkoleń:

Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI opartych na rozwiązaniach IT

 • SmileUrbo
 • Raven13
 • PPManagement
 • Branżowe Symulacja Biznesowe REVAS
 • Zarządzanie Projektami REVAS
 • CHRONO
 • Reporter
 • Sparta
 • Wulkan

 

MENEDŻERSKIE

 • Team Skills and Leadership – ILM  (Institute of Leadership & Management)
 • Management 3.0
 • Kierowanie zespołem pracowników
 • Początki na stanowisku szefa – pierwsze kroki w roli menadżera
 • Budowanie zespołów
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Praca zespołowa i komunikacja w zespole
 • Coaching menadżerski
 • Organizacja czasu w zespole
 • Motywowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwijanie umiejętności menedżerskich
 • Efektywna komunikacja w firmie
 • Organizacja i prowadzenie spotkań
 • Rozmowy oceniające i informacja zwrotna
 • Przywództwo i zarządzanie 
 • Analiza Transakcyjna dla menadżerów

 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • Budowanie relacji i współdziałanie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych/autoprezentacja
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i współpraca
 • Negocjacje
 • Trening asertywności
 • Efektywna komunikacja
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Inteligencja emocjonalna

 

HR

 • Systemy ocen pracowniczych
 • Rozmowy rozwojowe i oceniające
 • Zarządzanie w oparciu o kompetencje
 • Budowanie modeli i profili kompetencyjnych
 • Budowanie zintegrowanych programów rozwojowych
 • Assessment i Development Center
 • Competence Game – szkolenia certyfikacyjne
 • Rekrutacja i selekcja

 

INNE

 • Train of training – umiejętności i techniki trenerskie
 • Szkolenia dla trenerów programu „Spadochron”
 • Umiejętności psychospołeczne dla osób bezrobotnych
 • Doradztwo zawodowe
 • Facylitacja