czym się zajmuję

bjBożena Janowska

Trener, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Jako trener pracuję od 2001 roku, specjalizując się w obszarach związanych z psychologią organizacji, zarządzaniem, HR i rozwojem osobistym, zrealizowałam dotąd wiele tysięcy godzin szkoleniowych.

Ponadto, jako konsultant HR, prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych w przedsiębiorstwach. Dotyczy to między innymi wdrażania systemu zarządzania w oparciu o kompetencje, budowania systemów motywacyjnych, systemów ocen pracowniczych, systemów szkoleń itp. Ponadto prowadzi procesy badania satysfakcji pracowników, badania kultury i klimatu organizacyjnego, assessment i development center. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008).

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii organizacji, ogólnej i społecznej – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Doktorantka na studiach Ekonomiczno –Społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Psycholog – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Posiada certyfikaty APMG International w zakresie  Facilitation Foundation, Change Management oraz Agile Project Management.