doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to usługa kierowana do wszystkich, którzy niezależnie od sytuacji zawodowej chcą odkryć swój potencjał zawodowy, aby zajmować się tym, co naprawdę sprawia im radość i zadowolenie. Z doradztwa zawodowego korzystają również osoby, które po prostu chcą zmienić obecnie wykonywaną pracę, a także ci, którzy na nowo poszukują swojego miejsca na rynku pracy w wyniku utraty zatrudnienia.

Spotkanie z doradcą zawodowym może dotyczyć wybranego przez klienta obszaru, jak na przykład diagnoza potencjału zawodowego, przygotowanie aplikacji, zachowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej itp. lub obejmować cały proces doradztwa zawodowego składający się z kilku sesji. Ilość sesji w każdym przypadku uzgadniana jest indywidualnie z klientem.

Jeśli robisz to, co kochasz, to nie jest to praca.

Konfucjusz

Prowadzę procesy doradztwa zawodowego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. W każdej z tych form wykorzystuję zarówno swoją wiedzę psychologa jak i dyplomowanego doradcy zawodowego. Ponadto podczas sesji grupowych posługuję się min. niezwykle skuteczną metodą R. Bollesa „Spadochron” będąc jej licencjonowanym trenerem. Moje doświadczenie w tym zakresie, to setki przeprowadzonych sesji indywidualnych i grupowych.