Podcast – Archipelag Kompetencji

Współprowadzę certyfikujące szkolenia, uprawniające do pracy z wykorzystaniem Competence Game i dlatego o certyfikacji oraz samej pracy na CG opowiadam podczas tej krótkiej rozmowy.

Zapraszam serdecznie do wysłuchania. 

https://anchor.fm/competencegame/episodes/Certyfikacja-Competence-Game-e1cs215

Kompetencje należy mierzyć i oceniać po to, by ich rozwój mógł być przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim zgodny z założonymi celami rozwojowymi. Można tego dokonywać na różne sposoby, a jednym z nich jest praca z wykorzystaniem nowoczesnego, odpowiadającego na potrzeby coraz bardziej cyfrowego świata, narzędzie Competence Game.