Klimat organizacyjny

Analiza i diagnoza sytuacji w firmie powinna być punktem wyjścia do podejmowania adekwatnych do rzeczywistej sytuacji działań. Nie zawsze procesy zmian w firmach poprzedzają rzetelne badania, a nawet jeśli w obszarze biznesu tak się dzieje, to zdecydowanie nie zawsze w obszarze zarządzania ludźmi czy HR.

W każdych okolicznościach warto poddać badaniu klimat organizacyjny, tym bardziej jeśli się go bada  w ujęciu funkcjonalnym. Takie ujęcie pozwala określić czy panujący w firmie klimat, jest  odpowiedni do jej potrzeb rozwojowych., czyli bada  nie tylko to jak jest w firmie, ale też to jak w niej powinno być. Do takiego badania, z powodzeniem  może być  wykorzystane narzędzie Delight Index”.

Jestem Certyfikowanym Konsultantem Delight Index” oraz Partnerem Advisio , twórcy narzędzia, Dzięki temu mam prawo posługiwać się emblematem Konsultanta Przyszłości, który włącza mnie do grupy ekspertów posługujących się nowoczesnymi, profesjonalnymi i opartymi na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, narzędziami.

Jako konsultant bardzo doceniam wszelkie narzędzia, które te właśnie procesy analizy i diagnozy wspomagają, a jeśli dodatkowo mogą to robić wyjątkowo trafnie, są elastyczne w stosowaniu i dają wielowątkową zarówno jakościową jak i ilościową informację po badaniu, to staję się nie tylko użytkownikiem takiego narzędzia jako konsultant, ale tez jego ambasadorem i propagatorem.

Narzędzie opisałam na stronie „Narzędzi, które wykorzystuję w pracy”.

Wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem narzędzi w organizacji, w której pracują, zapraszam do kontaktu.