Power Time Session

Jako Coach ICC, mam przywilej uczestniczyć w wolontaryjnym programie dla personelu medycznego oraz ich rodzin.

Power Time Session to sesje indywidualne, których celem jest: 

  • Radzenie sobie w sytuacji stresu
  • Odnalezienie się w sytuacji kryzysowej
  • Zmiana perspektywy
  • Zharmonizowanie swojej energii
  • Poszerzanie świadomości
  • Powrót do dobrostanu

Tryb pracy
Wszystkie sesje prowadzone są w trybie zdalnym:
– w formie wideokonferencji
– lub (na życzenie klienta) przez telefon.

Metoda i narzędzia:
InnerMastering® to nowatorska metoda systemowa, której celem jest
harmonizacja czyli uzyskanie, przywrócenie lub wzmocnienie
dobrostanu.
MindSonar® to narzędzie badające system i hierarchię wartości oraz
strategie myślenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zapisać się na sesję indywidualną?

Wejdź na stronę: www.powertimesession.pl