Przedsiębiorstwa społeczne, jako alternatywa dla osób korzystających ze środków zaopatrzenia i opieki społecznej.

Według Arystotelesa politeja to ustrój, który potrafi zagwarantować sprawiedliwe i stabilne rządy stwarzające możliwość indywidualnego rozwoju każdemu człowiekowi. Teoria sprawiedliwego państwa głoszona przez współczesnego filozofa i historyka idei politycznych Johna Rawlsa w pewnym stopniu nawiązuje do teorii politei, określając sprawiedliwy system polityczny jako taki, w którym jednostki mogą utwierdzać swoją …

Wpływ standardów prawa europejskiego na politykę zatrudnienia osób 50+.

Wobec dynamicznie postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, a przez to zmniejszania się zasobów pracy, ważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw staje się, podtrzymywanie jak najdłużej aktywności zawodowej pracowników 2. Firmy zaczynają sobie zdawać sprawę z nadchodzącej luki demograficznej i zastanawiają się, jak jej zapobiec. Te trendy demograficzne, dotyczą nie tylko Polski, ale …

Kreatywność w pracy i w zarządzaniu

Kreatywności można się nauczyć i z tego słusznego założenia wyszedł Dyrektor jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce w 2010 roku organizując cykl szkoleń z tego zakresu dla pracowników różnych szczebli WUP i PUP. W tym projekcie realizowałam samodzielnie lub we współpracy kolejne etapy procesu, zaczynając od badania potrzeb szkoleniowych na …

Wdrażanie strategii personalnych – konsultacje HR

Lata 2010-2013, to tysiące godzin, które spędziłam w MiŚP na terenie całej Polski, projektując i wdrażając strategie personalne w kontekście strategii biznesowych tych organizacji. Pracowałam tutaj przede wszystkim w charakterze konsultanta HR. Procesy, które realizowałam obejmowały bardzo wiele działań, wymienię tylko niektóre z nich: badanie satysfakcji pracowników, sporządzanie opisów stanowisk, …

Kobiety menadżerki

W latach 2012-2013 miałam przyjemność, jako trener i coach, realizować projekt rozwojowy „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, skierowany do kobiet pracujących na stanowiskach menadżerskich, od strategicznych przez liniowe do operacyjnych, w województwie łódzkim. To dziesiątki dni i kilkaset godzin mojej pracy w charakterze trenera i kolejne godziny pracy w …

Kobiety Kaukazu we współczesnym świecie i biznesie

Azerbejdżan Podróż do Azerbejdżanu i udział w realizacji tego projektu właśnie w tym kraju traktuję, jako niezwykłe wydarzenie w życiu zwykłego trenera i choć wskazuję tutaj na rolę trenera, to było to też dla mnie wyjątkowe doświadczenie osobiste. Projekt z ramienia Fundacji Centrum Promocji Kobiet realizowany był w 2012 roku …

Ekonomia społeczna w województwie mazowieckim

To ponad 200 godzin mojej pracy w 2011 roku w charakterze trenera i doradcy zawodnego w projekcie skierowanym do członków podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Projekt obejmował zajęcia z zakresu prawa, księgowości, marketingu, sprzedaży, negocjacji i szeroko ujętych kompetencji społecznych oraz indywidualnych sesji doradztwa zawodowego. Ja realizowałam w ramach …

Executive coaching

Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, realizuje jako pierwsze w Polsce w ramach Studiów Podyplomowych Executive MBA, sesje indywidualnego coachingu menadżerskiego. W PAM Center „…uczestnicy Executive MBA objęci zostają programem indywidualnego coachingu menedżerskiego. W toku studiów każdy słuchacz ma możliwość uczestnictwa w 6 indywidualnych sesjach coachingowych (ok. 2 godzin …

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami

„Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, Planów Rozwoju Kompetencji oraz zwiększenie kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw”. Dla przedsiębiorstw, które chcą wygrać walkę z konkurencją lub utrzymać pozycję lidera na rynku, zarządzanie w oparciu o kompetencje staje się wręcz …

Rozmowy w Radiowej Trójce

Kilka moich drobnych „porad” z przymrużeniem oka w rozmowach na śniadanie w Radiowej Trójce. Mogą się przydać na każdą okazję, nie tylko na te, o których mowa podczas tych rozmów. http://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/1013841,Godziny-do-szampanskiej-zabawy-Jak-sie-przygotowac-na-bal http://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/1036232,Smiech-to-bardzo-skuteczna-bron-dostepna-bez-zezwolen

Konferencja na zakończenie projektu

18 grudnia 2013 r. w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, którego realizatorem była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a w ramach którego realizowałam szkolenia i coaching dla 100 menadżerek  z województwa łódzkiego. Podczas samej konferencji miałam przyjemność prowadzić dyskusję …

Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego

Właśnie rozpoczęła się moja współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego w charakterze wykładowcy, w ramach realizacji zajęć na studiach podyplomowych „Rozwój i szkolenie”. Traktuję to jako nobilitujące wyróżnienie na mojej drodze edukatora, trenera, wykładowcy i konsultanta, a przede wszystkim praktyka, który z racji lat doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i realizacji …