Wdrażanie strategii personalnych – konsultacje HR

KS3150Lata 2010-2013, to tysiące godzin, które spędziłam w MiŚP na terenie całej Polski, projektując i wdrażając strategie personalne w kontekście strategii biznesowych tych organizacji. Pracowałam tutaj przede wszystkim w charakterze konsultanta HR.

Procesy, które realizowałam obejmowały bardzo wiele działań, wymienię tylko niektóre z nich: badanie satysfakcji pracowników, sporządzanie opisów stanowisk, zakresów obowiązków , projektowanie i budowa systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, opracowywanie modeli kompetencyjnych, praca nad opracowaniem systemu rekrutacji pracowników i narzędzi do rekrutacji i awansów jak AC/DC, opracowywanie procedury kierowniczej adaptacji pracowników, opracowywania procesów szkoleniowych, jak również opracowywanie lub modyfikowanie struktury organizacyjnej, inicjowanie i projektowanie ścieżek karier czy planów sukcesji i nie rzadko tworzenie komórki HR w organizacji oraz wskazanie wagi jej istnienia, jeśli organizacja rzeczywiście chce mieć długofalowe korzyści z tych działań. Wszystko podsumowywane raportami z przebiegu procesu i rekomendacjami na przyszłość.

Ten projekt to duże wyzwania i ogromne, rozwijające doświadczenia. Nie był oparty na schematach, algorytmach czy procedurach, ponieważ każde przedsiębiorstwo to inna branża, inny produkt lub usługa oraz inny ich odbiorca. A nade wszystko różna kultura organizacyjna, różny styl zarządzania, różna wielkości firm itd. Generalnie same różnice, wspólne jednak dążenie do rozwoju i zwiększenia efektywności firmy przy optymalnym wykorzystaniu wszelkich zasobów.

Projekt obejmował również szkolenia dla kadry kierowniczej, prowadzone w trakcie wdrożenia strategii personalnej, które również realizowałam. Szkolenia głównie z zakresu systemu ocen pracowniczych, budowania efektywnego systemu szkoleń, zarządzania w oparciu o kompetencje, skutecznej selekcji i rekrutacji pracowników, efektywnej komunikacji w organizacji czy zarządzania zespołem – rozwijania jego potencjału.
Podsumowując – wyjątkowo ciekawy i bardzo merytoryczny projekt, wyjątkowo ciekawi ludzie w organizacjach. Inspirujące, czasem podparte wspólną ciężką pracą dni i godziny, kończące się zwykle korzystnymi efektami dla organizacji i pracowników.