Agile Project Management – Certyfikat APMG

Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako samodzielne, certyfikowane podejście wspierane akredytacją APMG. Uzyskanie certyfikatu AgilePM z APMG, to formalne i obiektywne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności. Agile PM funkcjonuje jako podzbiór metodyki DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method). Jest to elastyczne, całościowe, oparte na iteracji i interakcji podejście do …

Facilitation Foundation – Certyfikat APMG

Uzyskanie certyfikatu APMG International w zakresie  Facilitation Foundation, to potwierdzenie moich kompetencji w obszarze prowadzenia spotkań, skuteczną  i coraz bardziej popularną nie tylko w świecie biznesu  metodą facylitacji. „Podstawowym założeniem facylitacji jest  pomoc grupom w znalezieniu ich własnych odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie. W procesie facylitacji mamy spowodować, aby przebieg …

Akademia Konsultantów Zarządzania

Systemowe podejście do organizacji zakłada istnienie wewnątrz niej, wzajemnie powiązanych ze sobą części (podsystemów), technicznych i społecznych w taki sposób, że tworzą one określoną całość. Jednak przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku i jego egzystencja zależy od szeregu relacji i powiązań zewnętrznych, dlatego podejście systemowe traktuje organizację również jako element większej całości. …

Certyfikat PRISM

Właśnie zdobyłam jeden z pierwszych w Polsce certyfikat Praktyka PRISM Brain Mapping. PRISM Brain Mapping to zaawansowane narzędzie on-line, oparte na neuronauce. Jego celem jest identyfikacja preferencji behawioralnych, przekładających się bezpośrednio na wyniki pracy oraz relacje osobiste. To narzędzie diagnostyczne mające bardzo szerokie zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w obszarze kapitału ludzkiego. …

System HR on-line

Polecam nowoczesne rozwiązanie HR dla firm, które chcą optymalnie wykorzystać kompetencje zatrudnionych pracowników z korzyścią dla przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Współpracując w charakterze konsultanta merytorycznego z firmą tworzącą i udostępniającą informatyczny system HR  e-GUIDE, polecam skorzystanie z niezwykle praktycznego i bardzo ułatwiającego pracę w zakresie rozwoju i ewaluacji potencjału pracowników …

Certyfikat AC/DC

Właśnie potwierdziłam stosowanie międzynarodowych standardów w realizacji procesów AC/DC certyfikatem „ Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre”. Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Standardów Ośrodków Oceny, co kilka lat aktualizuje dokument propagujący profesjonalne standardy przygotowania i realizacji AC/DC, oraz ustosunkowuje się do zagadnień o charakterze etycznym dla podmiotów stosujących metodę ośrodka oceny. …

SmileUrbo

SmileUrbo to edukacyjna, niezwykle emocjonująca, interaktywna gra symulacyjna wspierana przez internetowy interface gry. To innowacyjne narzędzie rozwojowe, które poprzez doświadczenie uczy uczestników symulacji kooperacji i partycypacji. Pomaga w tworzeniu silnych społeczności i zespołów, które potrafią współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra wspólnego. Gra stworzona została i jest rozwijania …

Spółdzielczość socjalna

W okresie od 31.12.2013 do 30.11.2015 na terenie całej Polski, a konkretnie na terenie 200 powiatów zrealizowany został projekt pod tytułem „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji”. Długi, a przez to mało czytelny tytuł skrócony został …

Personel i Zarządzanie

Zapraszam do lektury mojego artykułu pt. „Z rozsądkiem i elastycznie, czyli strategia personalna w MŚP”, który ukazał się w marcowym numerze branżowego miesięcznika  „Personel i Zarządzanie”. Jako konsultant HR, dzielę się w nim moimi spostrzeżeniami praktyka. Z mojego doświadczenia wynika, że polscy mali i średni przedsiębiorcy w przeważającej większości, wciąż …

Strategie personalne w MŚP

Według raportu PARP zrealizowanego w ramach projektu „Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach” zaledwie co piąte przedsiębiorstwo w Polsce posiada strategię personalną. Jednak raport dotyczy lat 2012-2013, a z moich doświadczeń wynika, że świadomość przedsiębiorców w ostatnim czasie bardzo się zmienia, a wraz ze zmianą świadomości pojawiają się działania. Przedsiębiorstwa …

Ekspert w projekcie dla KPRM

Na przełomie miesięcy letnio jesiennych miałam okazję występować w roli eksperta w projekcie realizowanym przez KPRM, który dotyczył kształtowania postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich kontaktach z obywatelem. Do moich obowiązków, jako eksperta należało nadzorowanie prac przy tworzeniu materiałów szkoleniowych, zaopiniowanie materiałów szkoleniowych oraz zapewnienie bieżącego wsparcia merytorycznego w zakresie przedmiotu …

Polski Instytut Dyplomacji

Kolejna grupa młodych, polskich dyplomatów właśnie zakończyła teoretyczną część aplikacji dyplomatyczno – konsularnej odbywającej się w Polskim Instytucie Dyplomacji już po raz trzeci. Z tej okazji, na początku października, odbyło się uroczyste spotkanie przyjaciół Instytutu oraz niezwykłe przyjęcie, które było ćwiczeniem w ramach zajęć z protokołu dyplomatycznego. Na zaproszenie Dyrektor …

III Ogólnopolski Kongres HR

Skuteczna motywacja i realne zaangażowanie pracowników. Jak podnieść energię w firmie i przekuć ją na sukces w biznesie. Pod takimi hasłami przebiegały spotkania, wykłady i warsztaty podczas III Ogólnopolskiego Kongresu HR, który odbył się w dniach 29.30.09.2015 r. w Centrum Warszawy. Organizatorem wydarzenia była firma Skill Group specjalizująca się w …

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie przedsiębiorstw w obszarze kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców umożliwiają środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Środki na KFS pochodzą z Funduszu Pracy, a o dofinansowanie  może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, jednak do końca 2015 roku, środki adresowane są do osób powyżej 45 roku życia. Wsparcie kształcenia ustawicznego …

Spadochron

Najpopularniejszy na świecie program doradztwa personalnego „SPADOCHRON”, skierowany jest do osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód. Z programu mogą korzystać osoby pracujące i nie pracujące, osoby posiadające już staż zawodowy i te, które nigdzie jeszcze nie pracowały, mogą korzystać również studenci, absolwenci szkół wyższych, a nawet licealiści …

Idealna praca

Czy wiesz, jaka praca jest dla ciebie idealna? Czy to, na czym zarabiasz pieniądze sprawia ci przyjemność? Czy masz świadomość własnych kompetencji? Czy wiesz, co może zadecydować o twoim sukcesie na rynku pracy? Czy uważasz, że twój obecny lub wymarzony zawód jest lub będzie dla ciebie optymalny? Nie dla wszystkich …

Kariera bez granic

Budowanie własnej wartości rynkowej niezależnej od struktur organizacji, w której się pracuje, posiadanie indywidualnej tożsamości profesjonalisty, budowanie własnego, przenośnego know how oraz tworzenie i pozostawanie w zewnętrznej sieci kontaktów, to działania warunkujące funkcjonowanie na rynku pracy wg modelu kariery bez granic. W Polsce odkrywamy to zjawisko od kilkunastu lat, jako …