SPARTA – symulacja hybrydowa wspierająca współpracę

Fabuła symulacji hybrydowej „SPARTA” przenosi graczy do starożytnej Sparty w okres jej największego rozkwitu. Niestety po serii nieszczęśliwych zdarzeń, Sparta przeżywa bardzo trudne chwile. Niedostatki w miastach i słabość państwa wywołują gniew i smutek. Rodząca się w miastach rebelia może położyć kres jej istnieniu.

Od garstki bohaterów, ich umiejętności, odwagi i determinacji zależy, czy Sparta przetrwa.

Dlatego Gracze stają przed zadaniem ratowania zagrożonych rebelią miast oraz ratowania ich mieszkańców i ten sposób tworzenia historii na nowo. Gracze nie wchodzą w role bohaterów z gry, lecz koordynują ich pracę, jednak do tego potrzebna jest przemyślana strategia, dobry plan, świadomość celów, określenie jasnego dla wszystkich kodu komunikacji, gromadzenie informacji i dzielenie się nimi. Ponadto bez doskonałej kooperacji, wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów, świadomości uciekającego czasu oraz jego kontroli, czyli bez doskonale skoordynowanej dwupoziomowej współpracy, zarówno na poziomie zespołu graczy, jak i na poziomie grupy 12 bohaterów, może się zdarzyć, że cel nie zostanie osiągnięty i wiele miast zniknie z mapy Sparty.

Uzyskany w symulacji wynik dodatkowo zależy od poziomu zaangażowania, umiejętności logicznego myślenia, szybkości podejmowania decyzji, współpracy, poczucia odpowiedzialności, umiejętności koncentrowania się na zadaniu i na celu oraz od umiejętności komunikacyjnych Uczestników.

Symulacja rozgrywana jest w 3-4 iteracjach, w kilkuosobowych zespołach. Każdy zespół koordynuje pracę 12 bohaterów, dlatego to gracze decydują o tym gdzie i jaką pracę będą wykonywali bohaterowie by osiągnąć założone cele.

Cele w symulacji to: eliminowanie przywódców rebeliantów, ratowanie miast oraz ich mieszkańców.

Do uratowania jest 15 miast, jednak każde z nich musi mieć zaspokojone swoje potrzeby. Jeśli potrzeby nie zostaną zaspokojone na czas – miasto zostanie zniszczone, a jego mieszkańcy giną. Gracze więc muszą sobie radzić również z presją czasu.

Podczas każdej kolejnej iteracji następuje progres w umiejętności dzielenia się informacją, współdziałania przy realizacji celu, odkrywania nowych poziomów potrzebnych kompetencji. Dlatego Uczestnicy szybko poznają zasady i stają przed serią wyzwań. Po doświadczeniu mają czas na myślenie o skuteczności swoich działań i wdrażaniu zmiany.

Zastosowana metafora i forma działania na żywo skutkuje wysokim poziomem zaangażowania, a przy tym uczenie się.

Symulacja „SPARTA” od strony technicznej wymaga posiadania przez każdego Uczestnika smartfonu z dostępem do Internetu.

Smulacja może być wykorzystywana zarówno na warsztatach stacjonarnych jak i zdalnych.

Na warsztatach stacjonarnych używane są papierowe mapy w formacie A1 oraz tabliczki z informacjami na ścianach.

SPARTA pracuje w wielu obszarach. Wśród nich są:

 • – współdziałanie zespołu, przywództwo,
 • – zarządzanie zespołem,
 • – zarządzanie projektem,
 • – planowanie, strategia,
 • – organizacja współpracy,
 • – komunikacja,
 • – integracja,
 • – samoorganizacja,
 • – skupienie zespołu na celu;
 • – podejmowanie decyzji;
 • – ranie odpowiedzialności za wynik wspólnego działania

Liczba uczestników, wymagania techniczne:

Liczba uczestników od 3- 20.

Symulacja SPARTA od strony technicznej wymaga posiadania przez każdego Uczestnika smartfonu z dostępem do Internetu – warunek konieczny!

Ponadto na Sali potrzebny jest:

 • Projektor
 • Dostęp do Internetu
 • Flipchart
 • Stoły ustawione w „gniazda”, tyle gniazd ile będzie grup rozgrywających symulację.
 • Sala powinna być na tyle duża, aby Uczestnicy mogli swobodnie się po niej poruszać – symulacja wymaga wielu interakcji i zdobywania informacji, dlatego przestrzeń powinna być większa.

Do gry nie muszą być instalowane żadne dodatkowe programy, system operacyjny też nie ma znaczenia. Generalnie logujemy się kodem dla danej rozgrywki na stronie symulacji  (lub przez kod QR), którejkolwiek przeglądarki (rekomendacja dla Chrome) i rozpoczynamy grę.

Osoby zainteresowane realizacją warsztatu z wykorzystaniem symulacji SPARTA – zapraszam do kontaktu.