SmileUrbo – gra symulacyjna

SmileUrbo to innowacyjne narzędzie edukacyjne – to interaktywna i niezwykle angażująca gra symulacyjna z podziałem na role, w której trzeba spodziewać się dużej dawki interakcji na żywo, wspieranych przez internetowy interface gry.

Mała wioska położona nad brzegiem jeziora i otoczona przez masywne pasma górskie. Mimo tak pięknego otoczenia SmileUrbo zmaga się z ogromnymi problemami – olbrzymie, czterdziestoprocentowe bezrobocie, masowa emigracja młodych ludzi nadmierne obciążanie ekosystemu, zanieczyszczenie jeziora i bardzo zły stan zdrowia w wiosce.
Sytuacja zmieniła się, gdy do wioski przyjeżdża Inwestor. Czy wygra prywata, czy interes ogółu zależy już od umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, negocjowania i budowanie konsensusu wszystkich graczy.  A może uda się pogodzić interes jednostek z dobrem całej wsi? Wszystko zależy od zaangażowania i rozumienia sytuacji przez graczy.

Gra oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska, co pozwala uczestnikom w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach zobaczyć jak funkcjonuje społeczność, w której każdy dąży do osiągnięcia tylko swoich celów.  Dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik organizacji. Każdy z uczestników otrzymuje odpowiedzialną rolę, w której ma szansę wykazać się własnymi kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji, zachowania w sytuacji presji czasu, skutecznego komunikowania się z innymi, orientacji na cel, partycypacji i współpracy oraz inicjatywy w poszukiwaniu informacji kluczowych dla podjęcia ostatecznych wyborów.

Gra składa się z 3 rund (każda z rund trwa 90 minut), które oddają kolejne zebrania rady wioski. Sytuacja w każdej następnej turze uzależniona jest od decyzji podjętych przez graczy w rundzie poprzedzającej. Osoby uczestniczące w grze wcielają się w różne role i mają za zadanie wspólnie i demokratycznie podejmować decyzje komunikując się i dyskutując. Gracze zdobywają punkty za realizację swoich celów oraz za podjęcie konkretnych decyzji przez radę. Punkty są również za wysokie wartości 5 wskaźników efektywności, które wyrażają dobrostan miejscowości, ale jeżeli którykolwiek ze wskaźników na koniec gry będzie zły – wszyscy uczestnicy przegrają.

Gra się w drużynie składającej się 7-8 osób. Podczas trzech rund, trwających po 2 godziny dydaktyczne, gracze komunikują się – proponują, dyskutują i negocjują rozwiązania dla pojawiających się problemów i projektów oraz podejmują decyzje.

Zakres czasowy i wymagania techniczne:

Do prowadzenia szkolenia konieczna jest sala szkoleniowa, na której znajdować powinien się projektor, dostęp do stałego Internetu, drukarka podłączona do laptopa (po każdej rundzie drukuje się instrukcje do rundy następnej, a to co znajduje się w instrukcji zależy od tego co gracze „ugrali” w rundzie wcześniejszej), dlatego drukarka musi być dostępna nie koniecznie na sali.  Dla dwójki graczy potrzebne są urządzenia mobilne z Internetem, ale wystarczające są zwyczajne smartfony.

Do symulacji nie muszą być instalowane żadne dodatkowe programy, system operacyjny też nie ma znaczenia. Generalnie logujemy się kodem dla danej rozgrywki na stronie  http://www.smileurbo.com/smileurbo/  którejkolwiek przeglądarki i rozpoczynamy grę. System sam liczy czas, punkty, wyniki itd. więc żadne inne gadżety nie są potrzebne. 

Potencjał gry:

Korzyści, które uzyskują Uczestnicy szkolenia z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo:

  • Uczestnicy doskonalą, pogłębiają i rozwijają umiejętności oceny, tworzenia i usprawniania procesów komunikacyjnych w grupie
  • Doskonalą umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb i sytuacji w zespole i całej organizacji
  • Rozwijają umiejętności argumentowania własnych decyzji i wyborów oraz bycia elastycznym w sytuacji zmieniających się warunków
  • pogłębiają wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania
  • zdobywają wiedzę dotyczącą zjawisk społeczno- psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi w zespołach
  • kształcą umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających wysokich kompetencji społecznych.
  • nabywają motywację do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w zespole i w całej organizacji
  • pracują nad postawą gotowości do budowania relacji w zespołach opartych na zaufaniu, wiarygodności i szacunku do innych
  • wypracowują otwartość na różnorodność w zespole i organizacji zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i wartości,
  • pracują na wspólny wynik, mając świadomość i potrzebę realizacji własnych celów.

W 2015 roku, gra SmileUrbo została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award (WSYA). W kategorii nagród dla młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują nowe technologie do wspierania światowego rozwoju. Nagroda przyznana jest przez International Center for New Media, a partnerem strategicznym jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Nagrodzoną Autorką gry jest Polka, a gra oparta jest na autentycznej historii konkretnej polskiej miejscowości.