Raven13 – symulacja hybrydowa

Hybrydowa symulacja „Raven 13” to doświadczenie kooperatywne, skoncentrowane na realizacji celu w określonym czasie pod jego presją, to doświadczenie skutecznego dzielenia się informacjami.

Symulacja „Raven13” jest dużym wyzwaniem nawet dla bardzo doświadczonych pracowników. Uzyskany wynik zależy od umiejętności koncentrowania się na zadaniu i na celu oraz od umiejętności komunikacyjnych Uczestników. Ponadto wynik zależy od umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikającym z presji czasu i braku dostępu do wszystkich informacji.  Podczas każdej kolejnej rundy następuje progres w umiejętności dzielenia się informacją, współdziałania przy realizacji celu, odkrywania nowych poziomów potrzebnych kompetencji. Warsztat ma 80% praktyki i w 20% jest moderowaną dyskusją. Praca przebiega zgodnie z cyklem Kolba. Dlatego Uczestnicy szybko poznają zasady i stają przed serią wyzwań. Po doświadczeniu mają czas na myślenie o skuteczności swoich działań i wdrażaniu zmiany.

Zastosowana metafora i forma działania na żywo skutkuje niezwykle wysokim poziomem zaangażowania i dogłębnego uczenie się.

 

Cele  warsztatu z zastosowaniem symulacji hybrydowej RAVEN13:

 

Symulacja wymusza relacje i interakcje między Uczestnikami szkolenia, pozwala doskonalić umiejętności sprawnej komunikacji, dzielenia się wiedzą oraz  współpracy skutecznego, elastycznego zespołu.  wymaga od Uczestników dużej umiejętności koncentracji na celu, zrozumienia okoliczności warunkujących realizację tego celu. bardzo sprawnego dzielenia się informacjami pod presją czasu, dużej elastyczności i odporności na stres.  Symulacja wymaga d Uczestników otwartości na pojawiające się wciąż problemy i nagłe zmiany wywołujące duże emocje i stres. Zespołu złożonego z ludzi, którzy potrafią efektywnie planować i komunikować plany, rozmawiać ze sobą i słuchać siebie nawzajem, a przy tym realizować swoje zadania w oparciu o wspólny cel. Pierwszym zadaniem, które napotyka zespół, to stworzenie narzędzi do zarządzania swoją pracą, to też rozmowa o  sposobie realizacji celu w oparciu o wspólne zadanie. Dynamika symulacji wzmaga zaangażowania wszystkich i mocnego skupienia na celu. Pozwala zaobserwować, jakie popełniane są błędy i jak sobie z nimi radzi. Symulacja „Raven 13” pozwala na wypróbowanie i porównanie różnych metod planowania realizacji celu, dzielenia się informacją i współpracy w zespole w warunkach współczesnego braku czasu, niepewności i niepełności informacji.

 

Metoda prowadzenia warsztatu

 

Certyfikowany Mistrz Gry prowadzi pracę grupy metodą Super Gry w oparciu o symulacje „Raven 13”. W czasie warsztatu uczestnicy poznają zasady gry, rozegrają 2-3 razy symulację „Raven13” oraz dyskutują wspólnie z Mistrzem Gry założenia i wyniki każdej gry. Odpowiadając na ciekawość grupy, Mistrz Gry może opowiedzieć o teoretycznych podstawach zachodzących zjawisk, ale nacisk zostanie położony na naukę przez doświadczenie i działanie. Praca z użyciem symulacji „Raven 13”  ćwiczy i rozwija samoorganizację zespołu – planowanie, rozwiązywaniu problemów, zaangażowanie, skupienie i skuteczne dzielenie się informacjami.

 

 

Symulacja „Raven 13” od strony technicznej wymaga posiadania przez każdego Uczestnika smartfonu z dostępem do Internetu – warunek konieczny.

Ponadto na Sali potrzebny jest:

  • Projektor
  • Dostęp do Internetu
  • Flipchart
  • Stoły ustawione w „gniazda”, tyle gniazd ile będzie grup rozgrywających symulację.

 

Do gry nie muszą być instalowane żadne dodatkowe programy, system operacyjny też nie ma znaczenia. Generalnie logujemy się kodem dla danej rozgrywki na stronie  http://raven13.net  którejkolwiek przeglądarki i rozpoczynamy grę. System sam liczy czas, punkty, wyniki itd. więc żadne inne gadżety nie są potrzebne.