Spadochron – program doradztwa personalnego

SPADOCHRON – najpopularniejszy na świecie program doradztwa personalnego skierowany do osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód. Z programu mogą korzystać zarówno gimnazjaliści, licealiści, absolwenci szkół wyższych jak również osoby posiadające już staż zawodowy. 

Autorem programu jest Richard Nelson Bolles, który wprowadził go na rynek amerykański w 1972 roku. Od tego czasu z dużym powodzeniem realizowany jest w takich krajach jak USA, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Szwajcaria, i Włochy. W Polsce szkolenia z programu „Spadochron” zaczęto realizować  już w 1994 roku, po uprzednim dostosowaniu go do warunków polskich, czym zajęła się grupa specjalistów z zakresu psychologii, zarządzania i edukacji. Obecnie również Fundacja Centrum Promocji Kobiet w swojej szerokiej gamie propozycji rozwojowych proponuje wdrażanie tego programu do szkół z korzyścią zarówno dla samych uczniów, którzy dzięki temu uzyskują wiedzę na swój temat i zdobywają pierwsze doświadczenia w zetknięciu z rynkiem pracy, jak i dla szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli, osiągających kolejne, cenne kwalifikacje i nowe narzędzia pracy z młodzieżą.  

Głównym celem i założeniem kursu jest pomoc w odkrywaniu własnego potencjału – indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonania określonej pracy czy też w określeniu kierunku kształcenia lub szkolenia. Kolejne cele to zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości, zapoznanie się z technikami aktywnego szukania pracy, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, wykorzystywanych podczas rozmów i spotkań dotyczących zmian w ścieżce kariery, oraz nauka przygotowywania skutecznych dokumentów aplikacyjnych.

Wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu aktywnych form prowadzenia zajęć – łączenie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, badań  w terenie, „burzy mózgów”, odwoływanie się do doświadczeń uczestników. Ważnym czynnikiem podwyższającym efektywność ale też zaangażowanie to zarówno ćwiczenia  grupowe, których celem jest zwiększenie wiary w siebie i pomoc w znalezieniu dopasowanego do własnego potencjału i kompetencji kierunku kształcenia lub już konkretnego miejsca pracy ale też ukierunkowanie uczestników na pracę indywidualną, która usamodzielnia i rozwija.

Szkolenia grupowe i indywidualne w ramach programu „Spadochron” mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające licencję trenerską wydaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).