CHRONO – interaktywna symulacja

To interaktywna symulacja mającą na celu trening umiejętności komunikacji gracza z osobami o określonych osobowościach / charakterach (zgodnie z podejściem EXTENDED DISC). Dodatkowo gracz ma możliwość sprawdzenia swojej osobowości w ramach symulacji / aplikacji CHRONO. Każdy człowiek jest niezmiernie złożony i przekonanie go do swoich racji jest trudne… chyba, że użyjemy odpowiednich argumentów -„rozegramy odpowiednio swoje karty”. CHRONO to zestaw sztucznych osobowości, z którymi możemy rozmawiać z pomocą specjalnych kart. Sztuczne osobowości świata CHRONO zostały zaprojektowane w oparciu o powszechnie uznaną teorię typów osobowości C. G. Junga i rozszerzony model DISC we współpracy z doświadczonymi praktykami. Uczestnicy ćwiczą umiejętności rozpoznawania charakterystyki rozmówcy i dostosowania argumentów do jego wrażliwości.