Delight Index™ – badanie klimatu organizacyjnego

Delight Index™ to narzędzie, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym,  co pozwala określić czy panujący w firmie klimat (umiarkowany, łagodny lub surowy), jest  odpowiedni do jej potrzeb rozwojowych., czyli bada nie tylko to jak jest, ale też to jak powinno być.

To barometr nastrojów, który pozwala badać te same zjawiska w firmie z perspektyw różnych grup interesariuszy, ponieważ do badania można zaprosić nie tylko pracowników, ale też zewnętrznych partnerów oraz klientów.

Jest w pełni gotowym narzędziem, oferuje domyślny zestaw wskaźników oparty na modelu  Organizacji Przyszłości, a jednocześnie pozwala na modyfikacje  w  doborze wskaźników do badania, dodawanie lub odejmowanie badanych grup interesariuszy, tak aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb firmy.

Delight Index™  nie stawia granic również w liczbie diagnozowanych respondentów, ponadto umożliwia pracę w języku polskim i angielskim. .

Zastosowana w narzędziu Kontekstowa Skala pozwala na przekazywanie całkowicie subiektywnych, zależnych od kontekstu odpowiedzi. Sformułowana jest w sposób prosty i zrozumiały dzięki czemu wypełnianie kwestionariusza można porównać do luźnej, przyjaznej rozmowy.  Dlatego uczestnicy badania chętnie wypełniają kwestionariusz oraz przekazują anonimowe komentarze.

Po badaniu narzędzie generuje raport zgodnie z zasadą ekologii informacji w biznesie, czyli podaje najważniejsze informacje w zwięzłych, czytelnych raportach grupowych. Stwarza możliwość raportowania w wielu przekrojach strukturalnych również w organizacjach projektowych, macierzowych i sieciowych.

Raport prezentuje wyniki diagnozy za pomocą trzech miar:

  • Skala Kontekstowa® (klimat – niewystarczający / wystarczający / optymalny / przesadny)
  • Spektrum Dopasowania™ (od nieodpowiedni do odpowiedni)
  • Indeks DI™ (od -100 do +100) to miara punktowa, stanowiąca liczbową interpretację odpowiedzi udzielonych na Skali Kontekstowej®

Uprawnienia do korzystania z metodologii i narzędzia Delight Index™  posiadają certyfikowani konsultanci.

Cena licencji dla jednego uczestnika uzależniona jest zawsze od skali badania i liczby respondentów, dlatego za w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie z Klientem.