Competence Navigator™ – moderuje diagnozę kompetencyjną 360°

Competence Navigator™ moderuje diagnozę kompetencyjną 360° sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie, ukierunkowuje rozwój kompetencyjny. 

„Organizacje osiągają cele biznesowe dzięki temu, że ludzie podejmują się realizacji zadań, a następnie z powodzeniem doprowadzają do ich ukończenia. Do skutecznej realizacji zadań, ludziom potrzebne są kompetencje. Składają się na nie zarówno wiedza, jak i umiejętności i doświadczenie zawodowe, odpowiednia postawa, osobiste predyspozycje oraz cechy charakteru. Prowadzona metoda 360 stopni diagnoza kompetencyjna bada kompetencje pracowników, korzystając z  wiedzy rozproszonej w organizacji. 

Zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami w podejściu kompetencyjnym Competence Navigator™ koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazując krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno już przerosły potrzeby. Competence Navigator™ pozwala kształtować strategię rozwoju potencjału ludzkiego tak, aby była ona efektywna  ekonomicznie. Podpowiada gdzie i w kogo inwestować, aby uzyskać optymalne rezultaty i nie przeinwestować.  

Osoby wypowiadające się w kwestionariuszach na temat kompetencji diagnozowanego pracownika, odpowiadają czy ich zdaniem w wystarczającym stopniu przejawia on pożądane zachowania. Dzięki tak zadanemu pytaniu, dowiadujemy się czy kompetencje danej osoby są odpowiednie do wymagań stanowiska, które zajmuje”. Źródło: Broszura Competence Navigator™

 

Zastosowana w narzędziu Kontekstowa Skala pozwala na przekazywanie całkowicie subiektywnych, zależnych od kontekstu odpowiedzi. Sformułowana jest w sposób prosty i zrozumiały dzięki czemu wypełnianie kwestionariusza można porównać do luźnej, przyjaznej rozmowy.  Dlatego uczestnicy badania chętnie wypełniają kwestionariusz oraz przekazują anonimowe komentarze.

Jako certyfikowany Konsultant Competence Navigator™, realizuję projekty w wykorzystaniem tego narzędzia. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.