Reiss Motivation Profile® – badanie wewnętrznej motywacji człowieka

Reiss Motivation Profile® to opracowana przez psychologa prof. Stevena Reissa  naukowo zweryfikowana metoda badania wewnętrznej motywacji człowieka.

Jako certyfikowany Master Reiss Motivation Profile® zachęcam do zapoznania się z metodą, którą w dużym skrócie prezentuję poniżej i zainteresowania się dokonaniem autoanalizy z wykorzystaniem psychometrycznego narzędzia w formie kwestionariusza.

Koncepcja 16 podstawowych wewnętrznych potrzeb stanowi nowatorską analizę fundamentalnej natury motywacji. Motywacja jest tutaj rozumiana jako przejaw głębokich wartości, wywodzących się z uwarunkowań genetycznych i kulturowych.

RMP pokazuje nie tylko to, co motywuje człowieka, ale i to w jakim stopniu.To właśnie natężenie motywatorów sprawia, że się w coś angażujemy lub nie, że realizujemy jakieś cele lub nie, że czujemy się z czymś i w czym dobrze lub nie. Kiedy zaczynamy poznawać to i nazywać, zaczynamy rozumieć dlaczego coś przychodzi nam łatwo, a coś zabiera pokłady energii i doprowadza do frustracji.

Profil motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie, co oznacza, że natężenie motywatorów może ulegać zmianom w życiu tylko w niewielkim stopniu. W jednoznaczny i czytelny sposób pokazuje ludzką indywidualność , a tym samym zaprzecza powszechnym błędom, że wszyscy pragną tego samego.

Każdy z poniższych 16 motywatorów może występować w postaci małej potrzeby, średniej potrzeby lub dużej potrzeby, gdzie wartość średnia jest kompilacją małej i dużej potrzeby, a każda z dwóch (mała i duża), wskazuje na inne elementy, nie koniecznie wprost przeciwstawne.

16 motywatorów RMP

 1. Władza – potrzeba przywództwa i wywierania wpływu
 2. Niezależność –  potrzeba autonomii
 3. Ciekawość – potrzeba zrozumienia
 4. Uznanie – potrzeba akceptacji
 5. Porządek – potrzeba planowania, struktury i klarownych zasad
 6. Gromadzenie – potrzeba zbierania i przechowywania rzeczy
 7. Honor – potrzeba lojalności wobec zasad
 8. Idealizm – potrzeba działań pro bono i angażowania się w sprawy społeczne
 9. Kontakty społeczne – potrzeba częstych kontaktów z ludźmi
 10. Rodzina – potrzeba wychowywania i troski o najbliższych
 11. Status – potrzeba przynależności do elitarnej grupy
 12. Rewanż – potrzeba konkurowania i współzawodnictwa
 13. Piękno – potrzeba doznań estetycznych
 14. Jedzenie – potrzeba delektowania się posiłkami
 15. Aktywność fizyczna – potrzeba wysiłku fizycznego
 16. Spokój – potrzeba stabilności emocjonalnej i bezpieczeństwa.

Z profilami motywacyjnymi RMP można pracować zespołowo, można pracować będąc w różnych rolach życiowych i zawodowych, można pracować w parach, ale zawsze punktem wyjścia jest indywidualne przejście przez psychometryczny kwestionariusz w formie online, który składa się z 128 pytań. Narzędzie spełnia 5 kryteriów dobroci narzędzia psychometrycznego, czyli  trafność, rzetelność, standaryzacja, obiektywność, znormalizowanie.

Po badaniu otrzymuje się obszerny raport opisowy oraz indywidualny profil motywacyjny w postaci klarownego wykresu. Można też otrzymać raport zespołowy. Jednak w każdym przypadku wymagana jest indywidualna informacja zwrotna, która zajmuje 1-1,5 godziny. Interpretacja profilu zespołu lub pary wymaga zaangażowania większej ilości czasu, ale jest to niezwykle cenna inwestycja pod każdym względem.

Zapraszam do kontaktu w przypadku zainteresowania się wykorzystaniem narzędzia RMP – Reiss Motivation Profile®