Żądza pieniądza

„Pieniądze są dobrym sługą, lecz złym panem” jak powiedział Francis Bacon i coś w tym jest, mimo, że pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Z punktu widzenia ekonomii to po prostu ogólnie przyjęty środek wymiany.

Ten oczywisty aspekt ekonomiczny pieniędzy jest zaledwie kanwą dla często niezwykle rozbudowanych, znacznie przekraczających motywy ekonomiczne dążeń do zdobywania, gromadzenia i wydawania pieniędzy. Wtedy ich wartość psychologiczna czy emocjonalna znacznie przekracza wartość ekonomiczną, a pod otoczką ekonomicznych uzasadnień może się kryć potrzeba redukowania wewnętrznych konfliktów lub ukrytych lęków. Racjonalizowana potrzeba bezpieczeństwa wynikająca z posiadania pieniędzy i uzasadniająca ich gromadzenie może jednocześnie spełniać atrybuty siły, władzywolności i społecznego prestiżu. W przypadkach zaburzeń emocjonalnych pieniądze mogą się stać przyczyną obsesji, a nawet szaleństwa, mogą działać jak zachęty, podniety i wzmocnienia. Dla niektórych mogą być substytutem miłości kształtującym przekonanie, że można kupić lub sprzedać szacunek i akceptację innych ludzi. Wreszcie pieniądze mogą działać jak narkotyk, bo są uzależniające. Jako niezwykle silny motywator dają natychmiastową, nieodroczoną nagrodę. Ten narkotyczny wymiar pieniędzy niesie ze sobą niezwykłe zagrożenie, bowiem potrafi zniszczyć system wartości, zburzyć relacje, wykluczyć normy etyczne, a nawet doprowadzić do zaburzeń psychicznych.

Nasze postawy i stosunek do pieniędzy kształtują się……

Pełna treść tekstu znajduje się tutaj: https://www.space4living.pl/zadza-pieniadza/