PP Management – symulacja zarządzania zasobami ludzkimi

PP Management jest symulacją zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Uczestnicy rozgrywki dążą do maksymalizacji zysku, a cel ten mogą osiągnąć poprzez podejmowanie racjonalnych decyzji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

Symulacja umożliwia jej uczestnikom uaktywnienie się i rozwinięcie w obszarze kompetencji z zakresu:

 • employer branding,
 • rekrutacja
 • benchmarking
 • budowanie satysfakcji pracowników
 • rozwój zasobów ludzkich
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie budżetem
 • myślenie analityczne
 • analiza strategiczna i ekonomiczna
 • radzenie sobie ze stresem
 • podejmowanie decyzji pod presją czasu

DLA KOGO

 • kadra zarządzająca
 • project managerowie
 • pracownicy działów HR
 • pracownicy, którzy powinni zrozumieć ekonomiczno – rynkowy aspekt zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

DOŚWIADCZENIA Z SYMULACJI

 • ustalisz i przetestujesz wybraną strategię zarządzania firmą
 • zweryfikujesz swoją zdolność do szybkiej adaptacji w nowych okolicznościach
 • uruchomisz i przetrenujesz swoje kompetencje zarządcze
 • spojrzysz na organizację i jej otoczenie, jak na system naczyń połączonych

PRZEBIEG SYMULACJI

W symulacji może wziąć udział od 2 do 10 uczestników.

Standardowy czas trwania symulacji rozłożony jest na 6 rund, w której każdy z uczestników podejmuje działania zaplanowane i dodatkowe wynikające z podejmowanych decyzji.

W zależności od ilości uczestników przed przystąpieniem do symulacji należy zarezerwować sobie od 1 godziny do 4 godzin czasu.

Na realizację każdego działania uczestnik może poświęcić maksymalnie 1min. 30s.

Uczestnicy mogą analizować i planować swoje decyzje w dowolnym momencie, natomiast możliwość wykonania zaplanowanych działań, determinuje kolejność ruchów. O możliwości podjęcia działania w danej rundzie informuje sygnał dźwiękowy oraz grafika, w górnej części ekranu. Wykonanie i zatwierdzenie działania w czasie krótszym niż 1min. 30s. wiąże się z przekazaniem możliwości wykonywania działań konkurencji(kolejnemu uczestnikowi).

Wartością edukacyjną symulacji jest możliwość testowania obranej strategii biznesowej, a w kolejnym etapie analizowanie poszczególnych decyzji i ich wpływu na uzyskane wyniki finansowe.

Każda z rund kończy się rozliczeniami finansowymi – różnicą przychodów i wygenerowanych kosztów.

Na koniec symulacji system wygeneruje indywidualne podsumowanie finansowe poszczególnych rund oraz listę rankingową uczestników.

O kolejności na liście rankingowej decyduje łączna wartość uzyskanych dochodów we wszystkich rundach. Lista rankingowa wraz z podsumowaniem zostanie przesłana na adres e-mail uczestnika.

Ze względu na on-line’owy charakter symulacji i jednoczesne zaangażowanie różnych uczestników, nie jest możliwe przerwanie symulacji czy też zapisanie jej postępów.

Przed przystąpieniem do symulacji, pewnym ułatwieniem może być wyposażenia się w notes, długopis i kalkulator podręczny.

ZASTOSOWANIE

 • szkolenia grupowe on-line
 • szkolenie indywidualne on-line
 • rekrutacja
 • AC/DC
 • integracja
 • konkursy