PRISM Brain Mapping

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań.

PRISM – narzędzie do analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR, którego przykłady znajdziecie Państwo poniżej.

Narzędzie PRISM Brain Mapping służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line, oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

 

W jakich obszarach możesz wykorzystać PRISM?

ROZWÓJ LIDERÓW
REKRUTACJA
COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI
KOMUNIKACJA

 

PRISM dostarcza trzy odrębne profile, oraz „mapy” zachowania człowieka: jak on lub ona zachowuje się naturalnie; zakres, w którym on lub ona czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele, oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący jego/jej tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

Dodatkowo narzędzie PRISM Brain Mapping dokonuje pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości.

Jestem certyfikowanym Praktykiem PRISM – osoby zainteresowane wykorzystaniem tego narzędzia, zapraszam do kontaktu.