Personel i Zarządzanie

Personel i zarządzanieZapraszam do lektury mojego artykułu pt. „Z rozsądkiem i elastycznie, czyli strategia personalna w MŚP”, który ukazał się w marcowym numerze branżowego miesięcznika  Personel i Zarządzanie.PiZ numer marzec 2016

Jako konsultant HR, dzielę się w nim moimi spostrzeżeniami praktyka.

Z mojego doświadczenia wynika, że polscy mali i średni przedsiębiorcy w przeważającej większości, wciąż jeszcze nie mają świadomości, że nie stać ich na brak strategii personalnej. Koszty nie posiadania jej, wielokrotnie przewyższają inwestycje poczynione w jej opracowanie i wdrożenie, nawet przy wsparciu zewnętrznego konsultanta.

http://personel.infor.pl/index.php?act=archive&sub=result&o=1&b=0&q=Bo%C5%BCena+Janowska&c=1&p1=1&p2=1&a=&d1v=a&d2f=&d2t=&d3f=&d3t=&d4v=2016&d4f=&d4t=&d5i=294&e=0#result

Napisano w nowości