Menadżer coachee

kwadratŚwiadomość osobistych strategii sukcesu i umiejętność ich wykorzystywania jest kluczową kompetencją osób z powodzeniem budujących własne kariery i choć kariera nie zawsze musi się łączyć z pionowym awansem, to w przypadku stanowisk menadżerskich nie da się tego uniknąć. Osiąganie sukcesów w karierze menadżera wiąże się z posiadaniem szeregu umiejętności i cech, które je umożliwiają. Jedną z wielu jest przedsiębiorczość i im wyżej w strukturze organizacyjnej, tym bardziej jest ona wymagana. W encyklopedii zarządzania, przedsiębiorczość definiowana jest jako odwaga w wyznaczaniu celów i ich realizacji, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji, sprawność i chęć uczenia się oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Zatem przedsiębiorczy, odnoszący sukcesy menadżer poszukuje nie tylko okazji biznesowych, lecz również możliwości własnego rozwoju i wykorzystuje szanse by dowiedzieć się jak przy osobistych strategiach sukcesu eliminować……

Tekst w całości znajduje się tutaj: http://www.mbaportal.pl/artykuly/Menadzer_coachee_58.html