Kompetencje przedsiębiorcze

W latach 2017-2020 miałam przyjemność realizować projekt rozwijający kompetencje przedsiębiorcze  Studentów Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Kilkaset osób (ponad 800), w małych grupach (max 12 osobowych), uczestniczyło w warsztatach rozwijających kompetencje przedsiębiorcze. Każdy warsztat trwał 40 godzin dydaktycznych i był w 90% praktyczną pracą na symulacjach, modelach biznesowych, studiach przypadków, dyskusjach i facylitacjach.

To ogromny projekt, w którym pracując nie tylko w roli trenera, miałam przyjemność poznać wielu inspirujących ludzi, zarówno po stronie Uczestników projektu, jak i po stronie Współpracowników.

To też projekt,  którego merytoryczny zakres odpowiadał moim osobistym wartościom. Uważam bowiem, że kompetencje przedsiębiorcze są nam potrzebne nie tylko w sytuacji, gdy prowadzimy własne biznesy, ale również gdy jesteśmy zatrudniani jako pracownicy w różnych firmach. Generalnie w życiu każdego/każdej z nas, mają one kluczowe znaczenie.  

Dodatkowo czas trwania projektu pozwolił śledzić i zauważyć niezwykłe zmiany w postawach jego Uczestników i idące za tym zmiany w ich życiu zawodowym i osobistym. Praca na doświadczeniach podczas warsztatów, pozwoliła wielu Osobom uwierzyć we własne możliwości, własną siłę, sprawczość i poczucie wpływu.  To dodawało wiary w siebie i sił do wprowadzania pozytywnych zmian.

To jedno z wielu sukcesów, które przypisuję temu projektowi. To też jeden z powodów, dla którego uważam, że moja praca w nim miała sens.