Koherentni żyją zdrowiej

Koherentni nie tylko żyją zdrowiej, ale też dłużej i szczęśliwiej, mają poczucie wpływu na własne życie, doświadczają lepszego rozumienia świata i przede wszystkim mają większą odporność na stres.

Koherentni to inaczej ludzie wewnętrznie spójni, z tendencją do zachowań prozdrowotnych posiadający zdolności rozumienia występujących w świecie wydarzeń. Ludzie z przekonaniem o własnej zaradności i wpływie przy posiadanych zasobach, zdolni do trafnej oceny rzeczywistości, mający w życiu zawsze coś, w co ich zdaniem warto się angażować, stosujący strategie nakierowane na rozwiązanie problemów, niepowodzenia traktujący jako wyzwania i możliwość rozwoju. To przede wszystkim ludzie odznaczający się głębokim poczuciem sensu w tym co robą, po co i dlaczego w taki, a nie inny sposób kreując swoje życie.

Co to jest koherencja?

Autorem pojęcia koherencji w obszarze psychologii zdrowia jest……

Pełna treść tekstu znajduje się tutaj: https://www.space4living.pl/koherentni-zyja-zdrowiej/