Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej

Wystandaryzowane narzędzie psychometryczne, z polskimi normami, obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności to właśnie Kwestionariusz osobowości Insightful Profiler™ (iP121).

Kwestionariusz służy do wszechstronnego i kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej osób na wszystkich poziomach stanowisk. Narzędzie pozwala empirycznie odwzorować profil wyróżniającego się w firmie menedżera lub specjalisty (tzw. „klonowanie ideału”), który można użyć do zwiększenia trafności i zobiektywizowania podejmowanych decyzji personalnych.

Insightful Profiler™ (iP121) może wspierać m.in. takie działania jak:

 • dobór pracowników (rekrutacja, budowanie zespołów, sukcesja,awanse)
 • projekty rozwojowe (np. przygotowanie indywidualnych programów rozwojowych bądź ścieżek rozwoju
  w oparciu o predyspozycje pracowników),
 • podnoszenie efektywności (np. poprzez weryfikację zdolności do realizacji poszczególnych celów),
 • identyfikację grupy kluczowych pracowników bądź talentów w organizacji.
 • Kwestionariusz służy do badania zarówno predyspozycji, jak i kluczowych obszarów funkcjonalnych.

Z wykorzystaniem rozwiązania psychometrycznego Insightful Profiler™ (iP121) można uzyskać informacje o takich cechach jak:

 1. Poziom odporności na stres
 2. Gotowość do podejmowania trudnych wyzwań
 3. Poziom zorganizowania i konsekwencji
 4. Poziom kreatywności
 5. Niezależności w myśleniu, ambicji w własnym rozwoju
 6. Poziom asertywności, proaktywności w realizacji zadań
 7. Gotowość do podejmowania ryzyka
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Certyfikat IP121Posiadam certyfikat uprawniający mnie do posługiwania się tym narzędziem.

Wszystkich zainteresowanych badaniem (profilowaniem) osobowości zawodowej, zapraszam do kontaktu.