Idealna praca

Czy wiesz, jaka praca jest dla ciebie idealna? Czy to, na czym zarabiasz pieniądze sprawia ci przyjemność? Czy masz świadomość własnych kompetencji? Czy wiesz, co może zadecydować o twoim sukcesie na rynku pracy? Czy uważasz, że twój obecny lub wymarzony zawód jest lub będzie dla ciebie optymalny?

IMG_20150828_092110Nie dla wszystkich osób odpowiedzi na te pytania są oczywiste.  Aby na nie odpowiedzieć, warto dać sobie czas na poznanie samego siebie i na początek znalezienie odpowiedzi na inne pytania: kim jestem, co chcę robić w życiu, jakie są moje pasje, jakie są moje wartości, co jest dla mnie ważne, co jest motorem mojego działania?

Idealnym narzędziem umożliwiającym wywiązanie się z tego zadania jest program SPADOCHRON Richarda Nelsona Bollesa, który porównuje człowieka do kwiatka. Pisze w swoim poradniku, że kwiatek  w jednych warunkach rozkwita, jest szczęśliwy i wykorzystuje pełnię swoich możliwości, a w innych usycha, zniechęca się i wypala.

Dlatego głównym celem i założeniem programu SPADOCHRON jest pomoc w odkrywaniu obrazu idealnej pracy, a ten obraz dla każdego będzie inny. Ma w tym pomóc uświadomienie sobie własnego potencjału, własnych pasji, wartości, indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonania idealnej pracy, czy też w określeniu kierunku kształcenia lub szkolenia. Kolejne cele programu to zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości, zapoznanie się z technikami aktywnego szukania pracy, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wykorzystywanych podczas rozmów i spotkań dotyczących zmian w ścieżce kariery, oraz nauka przygotowywania skutecznych dokumentów aplikacyjnych. Aby zrealizować te cele, należy krok po kroku przejść przez poniższeparasailing-164521_1280 zagadnienia:

  • otoczenie fizyczne, w którym chcę pracować
  • duchowy i emocjonalny klimat, w którym chcę pracować, czyli zgodność z twoją „filozofią życiową”, wartościami i zasadami postępowania
  • umiejętności, którymi lubię się posługiwać
  • zdolności w odniesieniu do rzeczy, informacji i ludzi oraz swój styl działania
  • ludzie, z którymi chcę pracować – klienci, współpracownicy, przełożeni i podwładni, partnerzy i kontrahenci
  • informacje, z jakimi chcę mieć do czynienia
  • rzeczy, jakimi chcę się posługiwać lub jakie chcę wytwarzać
  • rezultaty, jakie chcę osiągać w perspektywie krótko- i długoterminowej
  • korzyści, jakie chcę uzyskiwać ze swojej pracy

zdjęcie na stronę 4Według autora programu, rzetelne przepracowanie tych obszarów skutecznie zawężą pole poszukiwań swojego idealnego  miejsca na rynku pracy, pozwala na właściwe ukierunkowanie dalszych działań – zarówno związanych z wyborem lub zmianą zawodu, czy też dalszego kształcenia, jak i nastawionych na poszerzanie kompetencji.

Realizacja programu odbywa się przy wykorzystaniu aktywnych form współpracy w grupie poprzez łączenie ćwiczeń, dyskusji, badań w terenie, „burzy mózgów”, odwoływania się do doświadczeń innych osób. Ważnym czynnikiem podwyższającym efektywność, ale też zaangażowanie są zarówno wspomniane ćwiczenia grupowe, których celem jest zwiększenie wiary w siebie i pomoc w znalezieniu dopasowanego do własnego potencjału i kompetencji kierunku kształcenia lub już konkretnego miejsca pracy, jak również ukierunkowanie uczestników na pracę indywidualną, która usamodzielnia i rozwija.

Program SPADOCHRON może być realizowany w ramach spotkań grupowych wyłącznie przez osoby posiadające licencję trenera programu wydaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

Autorem programu jest wspomniany już Richard Nelson Bolles, który wprowadził go na rynek amerykański w 1972Zdjęcie na stronę roku. Od tego czasu z dużym powodzeniem realizowany jest w takich krajach jak USA, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Szwajcaria, i Włochy. W Polsce szkolenia z programu SPADOCHRON zaczęto realizować  już w 1994 roku, po uprzednim dostosowaniu go do warunków polskich, czym zajęła się grupa specjalistów z zakresu psychologii, zarządzania i edukacji.

Posiadam licencję trenera programu SPADOCHRON i od kilku lat realizuję go z wieloma grupami. 

 

Autor: Bożena Janowska