Extended DISC®- model, który bada potencjał i talenty

Extended DISC® to model, który bada potencjał i talenty, bazuje na mocnych stronach . Dostarcza informacji o preferowanych stylach zachowania zarówno tych naturalnych jak i tych adaptowanych do bieżącej sytuacji .

W oparciu o teorię Carla Gustava Junga oraz model Wiliama Moultona Marstona powstał prosty i czytelny model, który stał się kanwą do stworzenia narzędzia identyfikującego mocne strony w obszarze interakcji z innymi, zarówno indywidualnych osób, jak i całych zespołów.

To proste narzędzie to właśnie Profil DISC, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi.

Narzędzie zostało zaadaptowane do polskich warunków kulturowych. Jest trafne i rzetelne, a walidacja przeprowadzana jest corocznie na wielotysięcznej próbie zgodnie ze standardami Code of Fair Testing Practices – National Council on Measurement In Education.

Gdzie Extended DISC®  ma zastosowanie:

  • Poprawa efektywność pracy zespołowej
  • Audyt potencjału zespołu
  • Rozwój kompetencji –programy szkoleniowe
  • Programy talentowe
  • Planowanie rozwoju indywidualnego
  • Coaching, mentoring
  • Rekrutacja
  • Outplacement

 

Jako certyfikowany Partner rozwiązania Extended DISC®, zapraszam do współpracy z wykorzystaniem tego modelu/narzędzia.