Dlaczego nie umiemy porozumiewać się?

Czy jestem wiarygodnym dla odbiorcy komunikatu nadawcą? Czy umiem się odnieść do emocji lub wartości odbiorcy komunikatu i je szanuję? Wreszcie czy to, co mówię jest logiczne i zrozumiałe dla kogoś z kim rozmawiam?

Jeśli na każde z tych pytań odpowiadamy sobie bez wahania tak, to teoretycznie nie powinniśmy mieć trudności w komunikowaniu się pod warunkiem, że druga strona w dialogu ma podobnie.

Trójkąt retoryczny

Te trzy rozpoczynające tekst pytania prezentują Trójkąt retoryczny (Etos, Patos, Logos), zaproponowany po raz pierwszy przez Arystotelesa w Retoryce, około 2500 lat temu. Jak widać, próby rozumienia, porządkowania, definiowania i zapobiegania barierom komunikacyjnym towarzyszyły ludziom odkąd zaczęli się ze sobą porozumiewać i zapewne dużo wcześniej przed Arystotelesem. Trójkąt retoryczny nie daje recepty na radzenie sobie z barierami w komunikacji, on raczej wskazuje jak mówić czy też co robić lub nie robić, aby tych barier nie było, ewentualnie było ich jak najmniej.

Etos. 

Jednym z wierzchołków trójkąta jest Etos. Etos odwołuje się do………

Pełna treść tekstu znajduje się tutaj: https://www.space4living.pl/dlaczego-nie-umiemy-porozumiewac-sie/