ClusterMind Competence Game – assessment on-line

ClusterMind Competence Game to wirtualny assesment on-line w formie gry strategicznej do badania i rozwoju kompetencji.

Gra przeszła  badania standaryzacyjne, których celem było zweryfikowanie czy narzędzie spełnia odpowiednie standardy psychometryczne takie jak rzetelność i trafność. Zostały też przeprowadzone badania normalizacyjne.

W ClusterMind badaniu podlega 5 kompetencji w dwóch obszarach: branie odpowiedzialności i współpraca w zespole. Każdy z tych obszarów obejmuje odpowiednio 2 i 3 kompetencje. 

Akcja gry toczy się w nowoczesnym kompleksie naukowo-technologicznym, w którym najwybitniejsze umysły świata wspólnie mierzą się ze złożonymi wyzwaniami współczesności. Do zadań personelu należy przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych wynalazków. Odbiorcami tych technologii są różne grupy klientów, np. przedstawiciele świata biznesu, świata akademickiego czy fachowcy związani z programami kosmicznymi. Praca w tej innowacyjnej branży wymaga nie tylko błyskotliwego umysłu, ale również talentu do pracy zespołowej. Poszczególni specjaliści powinni nie tylko wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy zajdzie taka potrzeba. Gracze wcielają się w rolę Konsultanta, Naukowca, Mechanika lub Opiekuna i wspólnie dążą do realizacji postawionych celów.

Tymczasem mechanizm gry mierzy występowanie konkretnych zachowań, ich częstotliwość, sekwencję, okoliczność pojawienia się oraz konsekwencje, co razem wpływa na określony wynik w grze, ale przede wszystkim mierzy poziom badanych kompetencji i na tej podstawie generuje raport kompetencji.

Po zakończeniu gry generowany jest raport, który jest opisem 3 diagnozowanych przez grę obszarów kompetencyjnych oraz stopnia ich natężenia osiągniętego przez badaną osobę. Każdy obszar kompetencyjny opisywany w raporcie składa się z mniejszych części, czyli kompetencji i do każdego z nich w raporcie są wskazania, co konkretnie można robić aby wypełniać luki kompetencyjne.

ClusterMind Competence Game

  • Czas potrzebny na zapoznanie się z samouczkiem: 10 – 30 minut
  • Całkowity czas gry (4 role): 60 minut + czas potrzebny na zapoznanie się z samouczkiem
  • Tryb: Single Player
  • Podczas gry wymagany jest dostęp do komputera oraz dostęp do Internetu. Gra może być rozgrywana na dowolnej przeglądarce, jednak rekomendowana jest Google Chrome.

 

Każda gra podzielona jest na 3 rundy, o coraz dłuższym czasie trwania oraz wzrastającym poziomie trudności. W trakcie rundy gracz ma za zadanie wykonywać określone czynności (zależne od przydzielonej im roli). Jedna gra trwa ok. 15 minut. Każda osoba w ramach pomiaru zagra w sumie 4 takie 3-rundowe gry, za każdym razem inną rolą. Zatem całość pomiaru kompetencji za pomocą CluserMind trwa ok. 60 min.

Uprawnienia do korzystania z metodologii i narzędzia Competence Game posiadają certyfikowani konsultanci.