Konflikt jako sytuacja społeczna

Konflikt przez powszechność swojego występowania na przestrzeni całego okresu istnienia ludzkości stał się przedmiotem rozważań wielu myślicieli, dlatego definiowany jest odkąd tylko zaczęto formułować jakiekolwiek teorie i myśli, nazwijmy to naukowe. Zatem spotykamy je u Platona, Arystotelesa, Heraklita, w księgach

Napisano w psychologia

Jakie funkcje w poznaniu pełni język

Wydawać by się mogło, że rozpoczynający te rozważania poniższy cytat,  spina w sobie kluczowe funkcje, jakie pełni język w życiu wewnętrznym i funkcjonowaniu społecznym człowieka. Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i

Napisano w psychologia

Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna

Czy komunikacja to tylko wymiana informacji, a może określenie poziomu relacji, bliskości i więzi? Zadając sobie podobne pytania, a jednocześnie wnikliwie obserwując i analizując międzyludzkie procesy komunikacyjne, niemiecki profesor Friedman Schulz von Thun – psycholog, ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej

Napisano w psychologia

Tożsamość w relacjach

Jeśli nie zakładamy robienia kariery eremity, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo nasz sposób funkcjonowania społecznego determinuje zachowanie innych w stosunku do nas. W przeprowadzonym w roku 1968 eksperymencie, Robert Rosenthal i Lenore Jacobson udowodnili, że na to

Napisano w psychologia