Wstęp do ciekawych projektów

Wybierając projekty do krótkiego tutaj zaprezentowania, kierowałam się trzema kryteriami, po pierwsze wybrałam te, które zrealizowane zostały w ostatnich latach, a więc nie są historyczne, po drugie obejmują sporą ilość dni i godzin, czyli są to procesy a nie pojedyncze

Napisano w ciekawe projekty

Spółdzielczość socjalna

W okresie od 31.12.2013 do 30.11.2015 na terenie całej Polski, a konkretnie na terenie 200 powiatów zrealizowany został projekt pod tytułem „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i

Napisano w ciekawe projekty

Program rozwoju bibliotek

Rola bibliotek jako sennych, zadumanych i czasem zakurzonych „świątyń” książek, gdzie należało zachowywać się z nabożnym spokojem zgłębiając arkana  wiedzy w mrocznej czytelni, dawno już minęła. Obecnie od bibliotek oczekuje się pełnienia roli dynamicznych, nowoczesnych centrów kultury –  ośrodków gdzie

Napisano w ciekawe projekty

Wsparcie psychologiczno doradcze

Jako wymagający pod wieloma względami postrzegam projekt realizowany w 2010 roku w Małopolsce. Pracowałam tam w charakterze psychologa i doradcy realizując ponad 100 godzin indywidualnych konsultacji. Projekt był kierowany do osób z generacji 50+, poszukujących swego miejsca na rynku pracy.

Napisano w ciekawe projekty

Kreatywność w pracy i w zarządzaniu

Kreatywności można się nauczyć i z tego słusznego założenia wyszedł Dyrektor jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce w 2010 roku organizując cykl szkoleń z tego zakresu dla pracowników różnych szczebli WUP i PUP. W tym projekcie realizowałam samodzielnie lub we

Napisano w ciekawe projekty

Wdrażanie strategii personalnych – konsultacje HR

Lata 2010-2013, to tysiące godzin, które spędziłam w MiŚP na terenie całej Polski, projektując i wdrażając strategie personalne w kontekście strategii biznesowych tych organizacji. Pracowałam tutaj przede wszystkim w charakterze konsultanta HR. Procesy, które realizowałam obejmowały bardzo wiele działań, wymienię

Napisano w ciekawe projekty

Kobiety menadżerki

W latach 2012-2013 miałam przyjemność, jako trener i coach, realizować projekt rozwojowy „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, skierowany do kobiet pracujących na stanowiskach menadżerskich, od strategicznych przez liniowe do operacyjnych, w województwie łódzkim. To dziesiątki dni i kilkaset godzin

Napisano w ciekawe projekty

Kobiety Kaukazu we współczesnym świecie i biznesie

Azerbejdżan Podróż do Azerbejdżanu i udział w realizacji tego projektu właśnie w tym kraju traktuję, jako niezwykłe wydarzenie w życiu zwykłego trenera i choć wskazuję tutaj na rolę trenera, to było to też dla mnie wyjątkowe doświadczenie osobiste. Projekt z

Napisano w ciekawe projekty

Kobieta we współczesnym świecie i biznesie

Do momentu realizacji tego projektu w 2011 roku, w charakterze trenera, coacha i doradcy, nie znane mi było pojęcie „szklanego sufitu”, owszem, jako konstrukt teoretyczny – tak – jednak jako pracownik i przedsiębiorca nigdy nie doświadczyłam tego zjawiska i byłam

Napisano w ciekawe projekty

Ekonomia społeczna w województwie mazowieckim

To ponad 200 godzin mojej pracy w 2011 roku w charakterze trenera i doradcy zawodnego w projekcie skierowanym do członków podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Projekt obejmował zajęcia z zakresu prawa, księgowości, marketingu, sprzedaży, negocjacji i szeroko ujętych kompetencji

Napisano w ciekawe projekty