Agile Project Management – Certyfikat APMG

Certyfikat AgilePMAgile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako samodzielne, certyfikowane podejście wspierane akredytacją APMG. Uzyskanie certyfikatu AgilePM z APMG, to formalne i obiektywne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Agile PM funkcjonuje jako podzbiór metodyki DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method). Jest to elastyczne, całościowe, oparte na iteracji i interakcji podejście do realizacji projektów, które może być stosowane w każdej organizacji, niezależnie od branży i specyfiki działania. To podejście, które daje ład i porządek, a przy tym gwarantuje ukończenie projektu w założonym budżecie oraz dostarczenie produktów w odpowiedniej jakości. Jakości jakiej oczekuje zarówno biznes jak i użytkownicy. To podejście, które pozwala doświadczonym kierownikom  zaadaptować w firmach w pełni skalowane zarządzanie zwinne.

Mimo, że manifest mówi wprost, że ten sposób dostarczania produktów dotyczy wytwarzania oprogramowania, to filozofia Agile jest wykorzystywana w każdym projekcie, w którym zaistnieje taka potrzeba.

 

Manifest Agile

Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Moją wiedzę i umiejętności, które potwierdza prezentowany tutaj certyfikat, już mam szczęście i możliwości stosowania w praktyce. Sprawdza się!:-)

Napisano w nowości